Obiektywna i szybka odbiórka


Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru drewna były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Poznaniu w drugiej połowie listopada. W centrum zainteresowania znalazły się systemy fotooptyczne

Autor: Marek Bodył
Dział: Wydarzenia
Numer: Drwal 1/2022, strona 26