Uszkodzenia w olszynie


Jaki jest wpływ pory roku na uszkodzenia drzewostanów olchowych podczas trzebieży wczesnej? Na to pytanie starano się odpowiedzieć w ramach badań poznańskiego wydziału

leśnego, prowadzonych w Puszczy Augustowskiej (na terenie nadleśnictwa Płaska)

Autor: Dr Wall
Numer: Drwal 1/2022, strona 70