Spotkanie w senacie


20 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu,

poświęcone sytuacji na rynku usług leśnych w Polsce. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele

przedsiębiorców leśnych oraz Lasów Państwowych (online). W pierwszej części

spotkania skupiono się na omówieniu roli zuli oraz zasad ich funkcjonowania w obecnych

realiach. Druga część miała charakter dyskusji. Co z niej wynikło?

Autor: Kamila Smyk
Dział: Wydarzenia
Numer: Drwal 3/2022, strona 5