Kolejne i kolejne postępowania przetargowe…


Gdy pod koniec zeszłego roku spoglądaliśmy na sytuację przetargową 17 nadleśnictw

z całego kraju (po jednym losowo wybranym z każdej rdLP), mimo dość późnej pory

(grudzień), w większości z nich postępowania zmierzały ku rozstrzygnięciom, przynajmniej

teoretycznym. Jak ta sprawa wygląda obecnie?

Dział: Przetargi
Numer: Drwal 3/2022, strona 10