Konkurencyjność poniżej progu… unijnego


Przyczynkiem do napisania niniejszego artykułu są obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

nowe „progi unijne” (kwoty), od których zależy stosowanie Ustawy z dnia 11 września

2019 – prawo zamówień publicznych (Pzp 2019) lub stosowanie tylko niektórych z jej

przepisów. Z racji branżowego charakteru niniejszego miesięcznika skupię się na zamówieniach

dotyczących usług z zakresu leśnictwa

Dział: Prawo
Numer: Drwal 3/2022, strona 46