Lasy podmiejskie – problemy zagospodarowania (cz. 2)


W poprzedniej części artykułu („Drwal” 2/2022) przedstawiono charakterystykę lasów

w sąsiedztwie miast w Polsce oraz obowiązujące uwarunkowania prawne ich zagospodarowania.

Scharakteryzowano też oczekiwania społeczeństwa wobec lasów wykorzystywanych

w celach turystyki i wypoczynku. Drugą część materiału poświęcono przedstawieniu

zasad hodowlanego zagospodarowania tych lasów

Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 3/2022, strona 60