Dron nad zrębem


Jakie są możliwości wykorzystania dronów do analizy stanu i rozmieszczenia szlaków

operacyjnych? Zagadnienie to analizowali naukowcy z Katedry Użytkowania Lasu SGGW

w Warszawie

Autor: Dr Wall
Numer: Drwal 3/2022, strona 64