Stan rozstrzygnięć przetargowych na rok 2022 na koniec pierwszego kwartału


Od lat coroczny okres rozstrzygania przetargów na usługi leśne się wydłużał. Sukcesywnie każdego roku rosła też liczba nadleśnictw, w których procedury wyłaniania wykonawców na część pakietów trwała nawet do połowy roku gospodarczego. W ostatniej kampanii przetargowej sytuacja była (czy też jest) szczególnie trudna. Na pytanie, jak konkretnie, redakcja „Drwala” postanowiła odpowiedzieć na podstawie danych ankietowych

Autor: Marek Bodył
Dział: Przetargi
Numer: Drwal 5/2022, strona 5