Raz do roku w Rucianem


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w dniach 2–3 czerwca zorganizował XIV Konkurs

Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka. Jako nauczyciela tej placówki cieszy mnie, że

udział w tej imprezie biorą najlepsi drwale w Polsce

Dział: Zawody drwali
Numer: Drwal 7/2022, strona 26