Mali japońscy mocarze


Zdawać by się mogło, że prace leśne są domeną ciężkiego sprzętu. Jednak do wielu z nich

przydatne mogą być także miniciągniki. Zaletą jest zwrotność, szczególnie przydatna na

małych powierzchniach czy też w drzewostanach młodych klas wieku

Dział: Sprzęt leśny
Numer: Drwal 7/2022, strona 40