Metody ścinki i układania drzew


Planowanie kierunku ścinania drzew harwesterem, czyli określanie, w jaką stronę będą

skierowane przy obalaniu wierzchołki drzew, jest ściśle powiązane z kierunkiem poruszania

się pojazdu. Ten z kolei powinien być wyznaczany nie tylko na podstawie wydajności

pracy, lecz także z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Dział: Inne
Numer: Drwal 7/2022, strona 47