Szkolenie inspektorów


Nikt specjalnie nie lubi być kontrolowany. Inspektor pracy nie jest jednak od lubienia,

tylko w dużej mierze od zapobiegania wypadkom poprzez działania kontrolne i prewencyjne.

A żeby jego czujne oko wyłapało potencjalne naruszenia bhp w lesie, musi sam

mieć szeroką wiedzę w zakresie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna

 

Autor: Marek Bodył
Dział: BHP
Numer: Drwal 7/2022, strona 58