Martwe drewno w lesie


Martwe drzewa i drewno w różnej postaci i stopniu rozkładu są integralną częścią wszystkich

ekosystemów leśnych. Liczne badania prowadzone na całym świecie wykazują, że mają

one znaczenie dla stabilności lasów, a w szczególności dla: utrzymania różnorodności biologicznej,

kształtowania warunków siedliskowych, akumulacji węgla, retencjonowania wody i przeciwdziałania erozji

Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 7/2022, strona 74