Forum Przemysłu Drzewnego


Czy dwudniowe spotkanie jest wystarczające do omówienia najciekawszych wątków

dotyczących polskiego przemysłu drzewnego? Raczej nie, ale bez wątpienia jest niezbędne,

by przemysł drzewny wraz z leśnictwem mógł nakreślić wspólne cele na najbliższe

miesiące i lata działalności. Odpowiedzialne partnerstwo tych dwóch sektorów gospodarki

jest konieczne do ich dobrego funkcjonowania nie tylko w Polsce, lecz także na

rynkach międzynarodowych

Dział: Wydarzenia
Numer: Drwal 8/2022, strona 5