Pozyskiwanie drewna na krótkich stokach


W systemie udostępniania górskich drzewostanów w lasach Bawarii spotyka się często

krótkie stoki, w przypadku których zrywka kolejką linową jest nieopłacalna. W takich

warunkach sprawdza się specjalna metoda pozyskiwania drewna, stosowana przez

austriackiego przedsiębiorcę Manuela Pfingstla

Autor: opr. A. S.
Dział: Sprzęt leśny
Numer: Drwal 8/2022, strona 26