Badania po klęskach


W majowym numerze „Drwala” ukazała się relacja z zagospodarowania powierzchni

pohuraganowej w RDLP Toruń. Zawarta w niej informacja o braku wsparcia naukowego

tego przedsięwzięcia jest już na szczęście nieaktualna, ponieważ w tym roku Zakład

Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa rozpoczął

projekt badawczy pt. „Opracowanie zasad postępowania hodowlanego na wielkopowierzchniowych

terenach poklęskowych w RDLP Toruń”

Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 8/2022, strona 66