Transparentność pozorna


Spotkanie przedsiębiorców leśnych (zrzeszonych w SPL-u i PZPL-u) i przedstawicieli Dyrekcji

Generalnej LP, przed nadchodzącą turą przetargów na usługi na rok 2023, odbyło się w siedzibie

DGLP w Warszawie 5 października

Autor: Marek Bodył
Dział: Wydarzenia
Numer: Drwal 11/2022, strona 5