Tegoroczny urodzaj – zapowiadają się dobre zbiory buka i jodły


Jakiego urodzaju nasion można spodziewać się w tym roku? Jak każdego sezonu Instytut

Badawczy Leśnictwa przygotował „Komunikat o przewidywanym urodzaju nasion najważniejszych

gatunków drzew leśnych w Polsce”, na podstawie którego tradycyjnie podajemy

prognozę obradzania

Dział: Prace leśne
Numer: Drwal 11/2022, strona 52