Pracownik pod kontrolą


Szef firmy ma prawo kontrolować jak pracują jego podwładni, ale decydując się na monitoring, pracodawca musi pamiętać, by nie została naruszona prywatność osób poddawanych inwigilacji.

Dział: BHP
Numer: Drwal 7-8/2009, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF