Pracujemy we Francji


We Francji ok. 12 mln ha lasów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli (stowarzyszonych lub niestowarzyszonych), natomiast 4,7 mln ha podlega Państwowemu Urzędowi Leśnemu, który jest odpowiednikiem naszych Lasów Państwowych. Oprócz tego Francja jest właścicielem 6 mln ha lasów w departamentach zamorskich.

Autor: Tomasz Mróz
Dział: Inne
Numer: Drwal 12/2009, strona 14

Pobierz artykuł w formacie PDF