Wskazówki dla LP


We wrześniu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych rozesłała do nadleśnictw Wskazówki w zakresie udzielania zamówień na usługi leśne. Dzięki uprzejmości DGLP wskazówki te trafiły również do Drwala - ich nieco skróconą wersję publikujemy poniżej. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.drwal.net.pl

Autor: Redakcja
Dział: Przetargi
Numer: Drwal 12/2009, strona 21

Pobierz artykuł w formacie PDF