Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 7-8/2006

Interwencje | 4

W ostatnich latach LP zmniejszyły zatrudnienie o ok. 2 tys. etatów. Niektórzy pracownicy zostali zwolnieni,
inni odeszli na emeryturę, a miejsca po nich pozostały puste...

Uwaga - gniazdo! | 20

Podczas prac leśnych krzyżują się ścieżki ludzi i ptaków drapieżnych. Okoliczności, w jakich do tego dochodzi, bywają różne. I nie zawsze takie spotkania są bezpieczne dla chronionych drapieżników.

Firmy leśne w Internecie | 22

Poszukiwania stron internetowych firm leśnych zacząłem od wpisania w najpopularniejszą wyszukiwarkę (www.google.pl) znanego wszystkim skrótu zul. Ku mojemu zdziwieniu na ekranie komputera zobaczyłem witryny dotyczące...

Ochrona przeciwpożarowa | 26

Lasy Państwowe starają się chronić administrowane lasy przed pożarami. Służą temu m.in. pasy przeciwpożarowe (kilka typów), punkty obserwacyjne i punkty łączności alarmowej, patrole naziemne i lotnicze, punkty czerpania wody.

Wspólnoty lasów serwitutowych? | 28

Lasy prywatne stanowią ponad 17% ogólnej powierzchni lasów w Polsce. Najwięcej jest ich w województwach małopolskim i mazowieckim. Wspólnota serwitutowa jest jedną z form prywatnej własności lasu.

Jak zaoszczędzić na paliwie przy pozyskaniu drewna pilarką? | 30

Paliwo jest coraz droższe. Koszty jego zakupu to obecnie już ok. 10% wszystkich kosztów eksploatacji pilarki. Koszty te możemy zmniejszyć, jeśli poznamy, jakie czynniki decydują o ilości zużywanego paliwa. Omawiamy ten problem, wykorzystując badania przeprowadzone w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa SGGW.

Halogeny czy ksenony? | 34

Maszyny leśne stosowane 25 lat temu wyposażone były zaledwie w dwa reflektory główne i dwa światła tylne. O pracy po zmroku nie mogło więc być mowy.

Republika Południowej Afryki | 36

Gospodarka leśna w Republice Południowej Afryki ma zupełnie inny charakter niż w Polsce czy całej Europie. Decydują o tym odmienne warunki naturalne i różny od naszego system zagospodarowania terenów leśnych.

Jak dawniej ładowano drewno? | 38

Do ładowania drewna używano różnych urządzeń, m.in. ręcznych wciągarek kłonicowych.

Przetrącone kręgosłupy | 41

Obecne władze Lasów Państwowych za jedno z ważnych zadań uważają naprawienie ludzkich krzywd, jakie wyrządziła poprzednia ekipa.

Ryzowanie drewna | 44

Zrywkę drewna za pomocą ryz po raz pierwszy wykorzystali starożytni Babilończycy. Było to w VII w. p.n.e., za czasów króla Nabuchodonozora II. To ten król, który podbił Syrię, Palestynę, część Fenicji i zdobył Jerozolimę, co było początkiem tzw. niewoli babilońskiej Żydów.

Czy ochroniarze zbierają pracę drwalom? | 46

W Polsce obszary chronione zajmują 33% powierzchni kraju. Czy oznacza to, że aż na jednej trzeciej powierzchni kraju nie wolno gospodarować? A co z lasami objętymi ochroną? Czy nie wykonuje się w nich żadnych zabiegów gospodarczych? Gdyby tak było, firmy leśne miałyby znacznie uszczuplony front prac. Ale na szczęście tak nie jest.

Fińscy robotnicy leśni krytykują Greenpeace | 49

Społeczeństwo powinno stanowczo zareagować na bezpardonowe akcje Greenpeace’u, których celem jest wyrugowanie gospodarki leśnej z Górnej Laponii – uważa Matti Peltola, sekretarz Stowarzyszenia Fińskich Przedsiębiorców Sektora Usług Leśnych i Robót Ziemnych (Koneyrittäjät).

Większe, jeszcze większe | 50

Używamy coraz większych maszyn leśnych – trend panujący od kilku lat w zmechanizowanym pozyskiwaniu drewna wymiarowego znalazł potwierdzenie na targach Elmia Wood 2005.

Podwodna ścinka w Kanadzie | 51

Zapas drewna na pniu na dnie zalewów w Kanadzie szacowany jest na przeszło 20 mln m3. Ta ilość w 2000 r. skłoniła grupę inżynierów do założenia firmy Triton Logging, która konstruuje i produkuje sprzęt do podwodnej ścinki drzew. I taką ścinkę wykonuje.

Ze świata | 52

Szwecja, Finlandia, Niemcy. Zakupy maszyn; Rosja. Kary z satelity; Finlandia. Ruch w firmie Pynox Oy; Kraje bałtyckie. Konekesko partnerem Ponsse; Finlandia. Logset - pracownicy udziałowcami; Niemcy. Fabryka granulatu drzewnego; Kanada. John Deere zamyka zakład; Szwecja. Mowi ma nowy model; Niemcy. Bawaria subsydiuje ciepłownie na biomasę; Rosja. Ponsse rozwija sieć dystrybucyjną w Rosji; Niemcy. Kształcenie przez Internet; Niemcy. Międzynarodowy kongres drzewiarzy; Rosja. Duży interes Komatsu Forest Oy; UE. Udoskonalone silniki w dużych Valmetach; Niemcy. Siedem maszyn do Dolnosaksońskich Lasów Krajowych; Szwecja. Testy walców podawczych

Co wolno inspektorowi pracy? | 55

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują firmy leśne. Warto więc znać ich uprawnienia.

Uwaga na zawieszone drzewa | 56

W marcu br. na terenie powiatu kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim doszło do ciężkiego wypadku podczas pozyskiwania drewna.