Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 8/2020

Od redakcji | 4

Jest dobrze, ale tragedii nie ma – można by podsumować z przymrużeniem oka obecną sytuację gospodarczą takim stwierdzeniem, obarczonym oczywiście logicznym błędem

Nie bójmy się mechanizacji! (2) | 5

Czy postęp techniczny w polskim sektorze leśnym jest potrzebny? Absolutnie tak. Konieczne jest jednak tworzenie warunków niezbędnych do wdrażania nowych maszyn i technologii w polskich lasach. Przedstawiamy drugą część rozważań profesora Jerzego Więsika (cz. 1 w nr. 7/2020 „Drwala”)

Nowa władza – nowe porządki? | 11

Mniej więcej w połowie maja w Lasach Państwowych doszło do kilku zmian na stanowiskach dyrektorów dyrekcji regionalnych. Sytuacja taka, nie nowa w Lasach, zawsze i nieodmiennie wprowadza pewien stan niepokoju zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Co czeka przedsiębiorców leśnych pod nowymi rządami?

OTL w czasie koronakryzysu | 16

Jak kwietniowe spowolnienie gospodarcze i związany z nim spadek popytu na drewno wpłynął na działalność Ośrodków Transportu Leśnego, pozostających w strukturach PGL LP?

Zmniejszenie zakresu prac wykonawcy przez Lasy Państwowe | 19

Pakiet antykryzysowy przyniósł wiele narzędzi mających na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom w nowej rzeczywistości. Oprócz rozwiązań czysto dokapitalizowujących zawiera w sobie instrumenty pośrednio wpływające na stan finansowy firm. Jednym z nich jest uelastycznienie stosunków umownych między wykonawcą a zamawiającym w ramach umów w sprawie zamówień publicznych

Wsparcie łączone – uwaga na składki! | 24

Nietrudno zauważyć, że artykuły traktujące na tematy prawne zazwyczaj mają oznaczoną datę stanu prawnego. Ten bowiem często po paru dniach od publikacji, a nawet sporządzenia artykułu, może się zmienić. I tutaj zaskoczenie. Otóż poruszana niniejszym artykułem problematyka jest o tyle ciekawa, że pomimo niezmienionego stanu prawnego (przynajmniej w zakresie znaczącym), zmienił się sposób jego interpretacji

Pokazy maszyn podczas pracy w samym środku lasu | 28

W dniach 11–13 września w Szklarni k. Janowa Lubelskiego odbędą się Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska Eko-Las. To największe wydarzenie poświęcone branży leśnej w tej części Europy

Nauczanie zdalne w szkole leśnej | 30

Choć z perspektywy czasu różnie można oceniać wagę zagrożenia dla zdrowia przez COVID-19, to spustoszenie, jakie zasiał w światowej gospodarce, można uznać za olbrzymie. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła wielu do home office, czyli pracy zdalnej z domu. Wśród nich byli między innymi nauczyciele i ich uczniowie

Techniki ścinki powiązanej ze zrywką wstępną | 34

W Niemczech coraz częściej stosuje się zrywkę wstępną. Jest to następstwo zwiększenia odległości między szlakami operacyjnymi. Leśne Centrum Kształcenia w Königsbronn w Badenii-Wirtembergii opracowało nowe techniki ścinki ręczno-maszynowej, kombinowanej z linowym obalaniem i zrywaniem drzew do szlaku operacyjnego

Capina w lesie | 38

Capiny to jedno z narzędzi, obok haków czy obracaków, ułatwiające podnoszenie i przenoszenie wałków. Dzięki nim łatwiej, wygodniej i bezpieczniej można obrabiać drewno bez potrzeby częstego schylania się, brudzenia i obaw przed wyślizgnięciem się wałka z rąk. Przyjrzyjmy się ofercie capin dostępnych na naszym rynku

Chińczyk z włoskim rodowodem | 40

Od ponad dwóch lat za pośrednictwem spółki Korbanek na polskim rynku są oferowane ciągniki włosko-chińskiej marki Arbos. Do uniwersalnych pojazdów tego producenta, które mogą mieć zastosowanie także w pracach leśnych, należą ciągniki serii 5100. Gama tych traktorów obejmuje trzy modele o mocy 110, 122 i 136 KM. Są one dostępne w dwóch wersjach wyposażenia

Żurawie przeładunkowe – cz. 5: stanowiska sterownicze | 43

Ostatni z cyklu artykułów opisujących wymagania dla żurawi przeładunkowych, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem żurawi przeładunkowych do drewna

Pielęgnacja drzew a obowiązujące przepisy | 48

Przepisy odnoszące się do ochrony terenów zieleni i zadrzewień, znajdujące się w rozdziale 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zawierają wskazania dotyczące wykonywania prac w obrębie korzeni, pnia, korony drzewa lub krzewu. Warto przyjrzeć się tym wymaganiom, ponieważ działania prowadzone w obrębie drzew niezgodnie z obowiązującym prawem mogą skończyć się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej na wykonawcę

Ze świata | 52

Saksonia, Niemcy – żołnierze ponownie w saksońskich lasach; Czechy – dotacje na remonty dróg wywozowych; Niemcy – wpływ zmiany klimatu na warunki pracy; Niemcy – Stihl nagrodzony za wirtualny trening; Czechy – lasy niepaństwowe potrzebują 5,2 mld koron dotacji; Szwecja –telesterowanie maszynami leśnymi w sieci 5G; Szwecja – Sveaskog stawia na cyfryzację; Austria – ucyfrowiona składnica drewna; Austria – ograniczony rozmiar zleceń na pozyskanie; Szkocja, Wielka Brytania – pandemia wyhamowała zalesienia; Anglia, Wielka Brytania – bezpieczne szkółkowanie

Leśnictwo prywatne w Estonii | 55

Po rozpadzie ZSRR w Estonii w 1991 r. ruszył proces prywatyzacji własności leśnej. Ostatnia krajowa inwentaryzacja zasobów leśnych (2019) wykazała, że spośród ok. 2,33 mln ha estońskich lasów 48% znajduje się we władaniu osób fizycznych i prawnych, wyznaczających ramy tzw. prywatnej własności leśnej. Pozyskanie drewna w 2018 roku w lasach państwowych wyniosło ok. 4,3 mln m3, a w lasach prywatnych niemal dwa razy więcej – 8,2 mln m3

Zorganizowane formy gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce | 59

Zorganizowane formy gospodarowania w tzw. lasach prywatnych w Polsce należy postrzegać w kategoriach uwarunkowań prawnych, w kontekście aspektów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Uwagi wymaga zakres regulacji prawnych dotyczących lasów prywatnych, gdyż to one stanowią płaszczyznę funkcjonowania tych form organizacyjnych. Istotne są również zasady tworzenia i funkcjonowania zorganizowanych podmiotów w tych lasach

Metody określania struktury dnia roboczego | 63

Istnieje wiele metod pomiarowych służących do określania struktury dnia roboczego. Analiza udziału poszczególnych czasów w cyklu technologicznym pozyskiwania drewna może być przydatna do optymalizacji owych procesów

Gałąź w oko | 66

Lepiej zapobiegać, niż leczyć – tak mówi stara mądrość. Najważniejsze są zatem prewencja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku. Gdy jednak już do niego dojdzie, należy działać szybko i adekwatnie do sytuacji. W kolejnych numerach przedstawiamy krótkie porady dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

Rodzina klonów | 68

W Polsce istnieją trzy rodzime gatunki z rodziny klonowatych i rodzaju klon: klon zwyczajny, klon jawor i klon polny, zwany paklonem. Są to drzewa występujące zazwyczaj w domieszce. Nic dziwnego – z całej rodziny klonów tylko nieliczne gatunki tworzą w miejscach swojego występowania rozległe drzewostany. Należą do nich rosnące w Ameryce Północnej klon cukrowy i klon czerwony

Niekonwencjonalne metody obróbki drewna | 74

W Katedrze Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonano przeglądu niekonwencjonalnych metod obróbki materiałów i sprawdzenia możliwości ich wykorzystania do ścinki, przerzynki i obróbki drewna

Nowości sprzed pół wieku – dźwig | 80

Kontynuujemy cykl przypominający nowinki techniczne i innowacyjne rozwiązania zaprezentowane podczas pokazu nowego sprzętu leśnego, który odbył się na terenie nadleśnictwa Spała w październiku 1966 roku. W bieżącym numerze istny hit – dźwig

Dżewo | 81

Dżewo, zdrobniale „dziewko”, to tak oczywisty element naszego otoczenia, że trudno się nad nim pochylić. Zwłaszcza jak jest kilkanaście razy wyższe od nas. Pochylić się można najwyżej nad dziewkiem, czyli dziecięciem drzewa. Tak czy inaczej przyjrzyjmy się drzewu, czy tam dżewowi