Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 5/2021

Od redakcji | 4

Znowu mamy małe trzęsienie zie­mi w Lasach. Z dniem 8 kwiet­nia odwołany został dyrek­tor generalny LP Andrzej Konieczny, o czym poinformował na swoim Twitterze Edward Siarka

Wieloletnie umowy ramowe | 5

Przywykliśmy do tego, że Lasy Państwowe przy ogłaszaniu prze­targów na usługi leśne niekiedy stosują tzw. umowy wieloletnie. Wśród nich królują dwulatki, niekiedy trzylatki w systemie zmiennym, rzadziej umowy dłuższe. Jednak istnieje, niczym wio­ska pewnych Gallów, nadleśnictwo, w którym od lat ogłaszane są przetargi na umowy czteroletnie ramowe – Siewierz

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 — stanowisko SPL-u | 8

Pod koniec marca br. ówczesny dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny wystosował pismo do prezesa SPL-u Tadeusza Ignaciuka z prośbą o przedłożenie, w imieniu reprezen­towanych organizacji, podmiotów i instytucji, stanowiska dotyczącego Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Poniżej przedstawiamy odpowiedź

Umiesz liczyć, licz terminy | 10

Artykuł opublikowany w poprzednim numerze „Drwala” pod tytułem „Postanowienia niedozwolone, ale do czasu” zwracał uwagę na to, jak ważna jest niezwłoczna reakcja na wieść o chęci zamawiającego do skorzystania z postanowień niedozwolonych przez usta­wodawcę w ramach nowego prawa zamówień publicznych (pzp)

Konsorcja – rak przetargów na usługi leśne | 14

Podczas ewolucji świata roślin przełomowy był moment, kiedy zaczęły powstawać orga­nizmy wielokomórkowe o wyspecjalizowanych specyficznych funkcjach komórek tworzą­cych plechy, a później tkanki. Miało to miejsce już około 1 mld lat temu w grupie organi­zmów określanych wspólną nazwą „glony”. Podobnie rzecz się ma w usługach leśnych

Birczańskie zmagania | 18

Bircza. Bardzo niewiele osób ma realne wyobrażenie na temat tego, jak trudna jest praca na obszarze lasów położonych w tej okolicy. Wystarczy jednak przejść się po tutejszym lesie rosnącym na mocno pofałdowanym terenie, aby choć w części to zrozumieć

Zmechanizowane wykaszanie upraw – światełko w tunelu | 20

Za chwilę zacznie się sezon na wykaszanie chwastów na uprawach, co dla właścicieli firm leśnych wiąże się z ekwilibrystyką zapewnienia pracowników do obsługi kos spalinowych. Wydajność zwiększyłyby z pewnością wykaszarki mechaniczne agregowane na ciągni­kach, jednak takowych na rynku brak. Ale to może się za chwilę zmienić!

Przegląd gąsienicowych mulczerów leśnych | 24

Uprzątanie powierzchni przed sadzeniem, zakładanie szlaków operacyjnych, pielęgno­wanie przestrzeni pod liniami przesyłowymi czy też przygotowywanie działek pod inwe­stycje – to nisza, do której także w Europie zaczynają wkraczać mulczery leśne bazujące na pojazdach gąsienicowych

Claas Arion 400 na rok 2021 | 30

Ciągniki marki Claas serii Arion 400 to jedne z najpopularniejszych maszyn w ofercie nie­mieckiego producenta. Traktory pojawiły się po raz pierwszy ponad siedem lat temu jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na pojazdy o mocy poniżej 140 KM

Szwalniczy Arborpil | 36

Moje zamiłowanie do wspinaczki skałkowej już dobrych kilka lat temu przerodziło się w pasję do pracy na drzewach. Gdy stawiałem pierwsze kroki w zawodzie arborysty, szyb­ko dostrzegłem, że niezbędne są różnorakie akcesoria tekstylne. Z tej praktycznej potrze­by zaczęły powstawać produkty pod marką Arborpil

Z mistrzostwem w CV | 40

Właściciel zakładu usług leśnych na co dzień pracujący w Bieszczadach, pilarz i operator wielu maszyn w jednej osobie. Z wykształcenia leśnik – ukończył Technikum Leśne w Lesku i Wydział Leśny SGGW w Warszawie, mistrz Polski drwali z 2015 r. („Drwal” 10/2015), sędzia i instruktor zawodu drwala. Poza pracą w lesie specjalizuje się w rekultywacji grun­tów porolnych oraz usuwaniu trudnych drzew na terenach zabudowanych i przy ciągach komunikacyjnych. W rozmowie dla „Drwala” – Grzegorz Indyk

Ze świata | 44

Niemcy – targi leśne KWF-Tagung jednak znów przełożone; Szwecja – wyniki Sveaskogu w 2020 roku; Słowacja – zrywkarze konni potrzebują subsydiów; Bawaria, Niemcy – rośnie popyt na surowiec drzewny; Niemcy – ranking landów pod względem subwencji leśnych; Niemcy – sztuczna inteligencja w planowaniu prac leśnych; Niemcy – spadek eksportu drewna bukowego; Słowacja – Tomáš Čuka dyrektorem generalnym LSR; Szwecja – sztuczna inteligencja w planowaniu leśnym; Niemcy –subwencje na unowocześnienie naczep; Niemcy – ustawowe ograniczenie pozyskania świerka; Hesja, Niemcy – nowy system sprzedaży państwowego drewna; Łotwa – wyniki Łotewskich Lasów Państwowych w 2020 roku; Szwecja – w firmie Rottne panuje optymizm; Dania – los firmy Silvatec; Rosja – drony zmieniły sektor leśnictwa; Korea Północna – wylesianie osiągnęło ogromne rozmiary; Wietnam – główny konsument drewna okrągłego na świecie; Rosja – rosyjskie odpady pozrębowe coraz bardziej popularne w świecie

Kryzys koronawirusowy za granicą | 49

Niemcy – przyznano już 105 mln euro subsydiów; Austria – dynamika cen drewna okrągłego w 2020 roku; Niemcy – trudna sytuacja branży opakowań drewnianych; Niemcy – większe wsparcie inwestycji w technikę leśną; Słowacja – COVID-19 w lasach państwowych; Słowacja – drzewiarze: lockdown rozwiązaniem nieracjonalnym; Niemcy – wzrost rozmiaru przetarcia w 2020 roku

Przedsiębiorca z konieczności | 51

Mateusz Kita po utracie nogi marzył o powrocie do pracy w lesie. Z czasem dojrzał jednak do wyboru innej drogi – założył własną firmę, która jest w trakcie realizacji pierwszego zlecenia

Luksusowy przełajowiec Volvo XC70 II P2 (2000–2007) | 54

Pierwszy model z nazwą Cross Country, skróconą do XC, pojawił się w ofercie Volvo w 1998 roku. Było to kombi oparte na modelu V70, uterenowione podniesieniem zawie­szenia i napędem AWD. Nie zabrakło optycznych dodatków w postaci off-roadowych detali. Formuła okazała się sprawdzona i wykorzystano ją ponownie w 2000 roku w kolejnej generacji „przełajowca”, bazującej na nowej platformie P2

Zielonogórskie konsorcja | 60

Jakie było w minionej dekadzie znaczenie konsorcjów w sek­torze usług leśnych na przykładzie RDLP w Zielonej Górze? Takie zagadnienie przeanalizowała dr Katarzyna Szewczyk z Katedry Techniki Leśnej poznańskiego Uniwersytetu Przy­rodniczego. Wyniki opublikowała w miesięczniku „Sylwan” nr 11/2020, za którym informacje te przekazujemy dalej

Cis pospolity – wielki powrót | 64

Ustępowanie cisa z naszych lasów rozpoczęło się przed wiekami, początkowo jako efekt nadmier­nego użytkowania, później na skutek szerszego procesu zaniku dawnych puszcz, trwającego przez stulecia. Współcześnie cis pospolity jest specjalnie traktowany w polskim leśnictwie, a jego obec­ność w lasach jest często przypieczętowana różnymi formami ochrony, najczęściej rezerwatową

Słowniczek terminów drzewnych: Co to jest zaparzenie? | 67

Niejednokrotnie na drewnie gatunków takich jak brzoza, olsza, buk czy grab mogą się pojawiać brunatne, nieregu­larne plamy. Dzieje się tak zwłaszcza letnią porą roku, a najbardziej gdy dodatkowo jest trochę mokro

Sezon kleszczowy — jak się przygotować? | 70

Oto odwieczne pytanie nurtujące każdego, kto przekracza granicę lasu. Ustalmy kilka fak­tów. Kleszcze są niewielkimi pajęczakami i z powodu ich małego rozmiaru nie jesteśmy w stanie skutecznie się przed nimi bronić

Poprawa efektywności energetycznej budynków — sposoby dofinansowania | 72

W ostatnich latach w Polsce pojawiło się dużo możliwości uzyskania dofinansowania do działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Home office w lesie | 78

Jak co roku z okazji prima aprilis na Facebooka wrzuciliśmy alternatywną zapowiedź kwietniowego „Drwala”. Przybrała ona postać fejkowej okładki wraz z prześmiewczym spisem treści, luźno bazującym na rzeczywistym pierwowzorze, który trafił do Was za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Z pewno­ścią z zachowaniem niezwykłych rygorów bezpieczeństwa

Kalendarium – maj | 76

1 maja – Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa