Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2021

Od redakcji | 4

Były dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny z dniem 17 marca br. podpisał zarządzenie nr 15, które dla przedsiębiorczości leśnej jest dość istotne

Umarł król, niech żyje król… | 5

O zmianie na stanowisku dyrektora generalnego Lasów Państwowych mówiono już jesienią
ubiegłego roku. Na giełdzie potencjalnych kandydatów, którzy mieliby zastąpić Andrzeja
Koniecznego, pojawiały się coraz to nowe nazwiska. Czekaliśmy, czekaliśmy…

Nowa taktyka | 8

W końcu udało się zorganizować posiedzenie Zarządu Głównego SPL-u w poszerzonym składzie. W spotkaniu, które odbyło się 17 maja w Gołuchowie, uczestniczyło blisko 20 przedsiębiorców. Główna tematyka ożywionych dyskusji dotyczyła wizji dalszej współpracy z Lasami Państwowymi i celowości jakichkolwiek rozmów na szczeblu DGLP

Jednoosobowy przedsiębiorca prawie jak konsument | 12

W trakcie sporządzania niniejszego artykułu ogłoszono fałszywy, jak się potem okazało,
alarm bombowy w Sądzie Najwyższym. Dziwną koincydencją zbiegło się to z terminem
posiedzenia Sądu Najwyższego, który miał podjąć ważką uchwałę klarującą sytuację prawną
konsumentów. Być może komuś zależało na odsunięciu w czasie wyczekiwanej decyzji
uskuteczniającej ich przywileje

Arborysta z certyfikatem | 16

Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu zawsze jest czymś,
co traktujemy jako inwestycję w siebie. O ile w dobie pandemii wszelkich kursów i szkoleń
online było co niemiara, o tyle są takie prace, w których praktyka to podstawa. Tak jest
choćby w arborystyce

Ciągniki Valtry piątej generacji | 20

Marka Valtra produkuje nowoczesne ciągniki, które znajdują szerokie zastosowanie w firmach
leśnych. Przypadające na ten rok obchody 70 rocznicy powstania fińskiego koncernu
(„Drwal” 3/2021) zainaugurowała prezentacja nowej generacji ciągników serii A. W kwietniu
Valtra poinformowała o wprowadzeniu pojazdów serii N i T piątej generacji

Małe kliny akumulatorowe | 24

W Niemczech coraz powszechniej stosowane są kliny pobijane za pomocą udarowej
wkrętarki akumulatorowej. Współpracownicy redakcji miesięcznika „Forst & Technik”,
niemieckiego odpowiednika „Drwala”, porównali dwa małe kliny akumulatorowe
– model TR 24 firmy Forstreich i model ValFix firmy BaSt-Ing

Sprzęt leśny | 26

Nowe symulatory Ponsse; Nowa generacja przyczep Doll; Gąsienice OFA Sisu – nowość
fińskiej firmy Nordic Traction Oy

Nowy harwester gąsienicowy | 28

Austriacka firma Neuson Forest, specjalizująca się w montowaniu harwesterów gąsienicowych, wypróbowuje w drzewostanach rosnących na stokach swoją nową maszynę klasy górnej

Targi Eko-Las ponownie w Mostkach | 32

Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska Eko-Las to największe spotkanie biznesowe dla sektora leśnego w Polsce. Tegoroczna edycja ponownie zawita do dobrze znanej już lokalizacji w Mostkach koło Świebodzina, gdzie organizatorzy powracają po trzech latach nieobecności. Impreza odbędzie się w dniach 3–5 września 2021 r.

Isuzu D-Max 2020 – dzielność na wypasie | 34

Jaki typ samochodu można nazwać idealnym dla przedsiębiorcy leśnego? Ma być dzielny
w terenie, a zarazem ładowny. Dobrze byłoby móc zmieścić w kabinie kilku pracowników,
ale też od czasu do czasu ruszyć wygodnie z rodziną w trasę. Jednocześnie powinien umożliwić dowóz paliwa w kilkusetlitrowym zbiorniku do maszyn na pozycję. Zatem odpowiedź brzmi: pick-up!

Cyfryzacja procesów pozyskiwania drewna w Niemczech | 38

Stosowanie w maszynach leśnych aplikacji wykorzystujących mapy numeryczne niesie ze
sobą duży potencjał racjonalizacyjny. Niemieccy przedsiębiorcy leśni szczególnie sobie
cenią wymianę informacji między harwesterem a forwarderem

Niebezpieczny barszcz | 42

W czasie pracy w lesie może się wydarzyć wszystko. W kolejnych numerach przedstawiamy
krótkie porady dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
W bieżącym wydaniu omawiamy barszcz Sosnowskiego

Wypadek podczas grodzenia | 44

Do tragicznych zdarzeń dochodzi nie tylko podczas pozyskiwania i zrywki drewna. W kwietniu 2020 r. na terenie RDLP Piła doszło do wypadku przy pracy podczas wykonywania czynności związanych z łączeniem siatki grodzeniowej. Poszkodowany to pracownik zatrudniony w zakładzie na stanowisku pilarza

Szkolenia na symulatorze w ZSL w Lesku | 49

W ramach realizacji zadania pt. „Maszyny wielooperacyjne szansą dla młodych leśników” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w okresie od stycznia do maja 2021 r. z zachowaniem obostrzeń sanitarnych przeszło ramowy program szkolenia na symulatorze maszyny wielooperacyjnej

Bombowe opowieści | 50

Roman Garbacz, właściciel zula z Pomierzyna (województwo zachodniopomorskie), terminy
wykonywania prac leśnych musi uzgadniać z wojskiem. Niedopilnowanie tego obowiązku
mogłoby się skończyć fatalnie…

Ze świata | 56

Niemcy – Targi KWF-Tagung odbędą się w 2024 roku; Czechy – Sprawa byłego dyrektora
lasów państwowych; Turyngia, Niemcy – Wznowienie pozyskania drewna świeżego; Szwecja – Rynek forwarderów w I kwartale; Niemcy – Rzeczywistość wirtualna w kształceniu leśnym; Niemcy – Stałe płatności za świadczenia ekosystemowe; Szkocja, Wielka Brytania – Subwencje na drogi wywozowe i transport drewna; Czechy – Rekordowa powierzchnia odnowień

Kryzys koronawirusowy za granicą | 59

Słowacja – Projekt planu odbudowy – postulaty resortów; Niemcy – Skutki pandemii
wyrażone w 10 liczbach; Europa – Wzrost cen drewna okrągłego za sprawą USA; Szwajcaria – Umiarkowany wzrost cen drewna; Niemcy – Branża handlu drewnem w kłopotach; Kanada – Zdumienie w całej branży: ceny znów poszybowały

Problemy pracowników w Szwecji | 62

Szwedzkie media informują o nieprawidłowościach przy zatrudnianiu sezonowych pracowników z zagranicy, w tym z Polski. Jak donosi tamtejszy dziennik „Dagens Nyheter”, jednym z nieuczciwych procederów jest wypłacanie ustalonej pensji tylko za pierwszy miesiąc

Krzewy leśne, cz. 1 | 64

Krzewy są ważnym elementem ekosystemów leśnych, jednak w praktyce hodowlanej nie
poświęca im się tyle uwagi, co gatunkom drzewiastym. Pełnią przede wszystkim funkcję
biocenotyczną i fitomelioracyjną, niektóre z nich dostarczają cenne użytki uboczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

Mała retencja – sposób na suszę | 68

Ochrona lokalnych zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszy leży w interesie każdego
z nas. Przy tworzeniu elementów szeroko pojętej małej retencji można korzystać z dotacji
w ramach istniejących obecnie programów wsparcia

Las – lekarstwo doskonałe | 72

Dziś w dziale „nasze zdrowie” temat nie do końca dietetyczny, jak zazwyczaj, ale i tak ściśle
ze zdrowiem związany. Zbierałam się do niego od dawna, od kilku miesięcy. Wahałam się,
czy o tym pisać, bo chcę namówić drwali na... zostanie w pracy po godzinach. Prawdę
mówiąc, nie wiem, jak to, Panowie, przyjmiecie...

Mars? Zalesić! | 76

Po głębokich matecznikach, dzikich ostępach, a także zwykłych przydrożnych srajlaskach
wieść gminna niesie, jakoby PGL Lasy Państwowe i Polska Agencja Kosmiczna POLSA
zawarły tajne porozumienie. W jego wyniku powstał nowy zakład LP, Pozaziemski Ośrodek
Leśny „Las” (POLLas). Cel – zalesić Marsa!

Kalendarium – czerwiec | 78

7–12 czerwca – kurs dla przyszłych instruktorów ścinki drzew prowadzących szkolenia
z zakresu pozyskania drewna, organizowany przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, LZD SGGW w Rogowie

Nowości sprzed pół wieku – piła na wysięgniku | 79

Kontynuujemy cykl przypominający nowinki techniczne i innowacyjne rozwiązania zaprezentowane podczas pokazu nowego sprzętu leśnego, który odbył się na terenie nadleśnictwa Spała w październiku 1966 roku. W bieżącym numerze – piłka do pielęgnacji młodników