Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 1/2011

Kolegium bez Kubiaka | 4

Jan Kubiak, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, zrezygnował z członkostwa w Kolegium Lasów Państwowych, które jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Kolegium spotyka się zwykle raz w roku, w jego skład wchodzą: pracownicy LP różnego szczebla oraz naukowcy i przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych i ekologicznych.

O maszynach w Staszowie | 6

160 osób, głównie właścicieli zuli, uczestniczyło w konferencji na temat maszyn leśnych w Staszowie. Po wysłuchaniu referatów obejrzeli w lesie pokaz czterech maszyn.

Do budżetówki nie trafią... | 10

Dziś Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. LP w imieniu Skarbu Państwa nie tylko zarządzają lasami, ale także odpowiadają za sprzedaż drewna. Prowadzą samodzielność działalność finansową, a koszty pokrywają ze swych przychodów.

Kurs instruktora | 11

Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizowała na początku listopada 2010 r. pierwszą edycję instruktora ścinki i obalania drzew. Kurs odbył się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Wzięło w nim udział 28 osób, reprezentujących regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Szczecinku, Wrocławiu i Radomiu.

Buty dla drwala | 24

Buty dla drwala wcale nie muszą być drogie. Co prawda ceny tych, oferowanych na polskim rynku, są bardzo zróżnicowane, jednak gwarancję odpowiedniej ochrony możemy zyskać już przy wydatku rzędu 200 zł.

Wciągarki leśne cz. 4 do ciągników o mocy do 60 KM, cz. 2 | 28

Na przegląd wciągarek leśnych dostępnych na polskim rynku obejmuje ponad 100 modeli. Podzieliliśmy go więc na odcinki. Tym razem odcinek ostatni - część wciągarek do ciągników o mocy do 60 KM. Wciągarki do większych ciągników prezentowaliśmy w poprzednich numerach. Wciągarki są ułożone rosnąco według masy.

Ze świata | 32

Niemcy Dni tematyczne KWF 2010; Finlandia 50 lat firmy Kesla; Niemcy Wypadki w NLF - raport; Niemcy Federalny zjazd delegatów DFUV

Napowietrzna zrywka | 34

Drewno zrywa się ciągnikiem rolniczym, LKT lub forwarderem. Ale żeby śmigłowcem?! Co prawda nie w Polsce, ale jednak...

Prawdziwy kask leśny | 38

Kaski stosowane do tej pory w lasach nie były niczym innym, jak podrasowanymi kaskami przemysłowymi lub budowlanymi z osprzętem.

Trójkółka zrywkowa | 38

Ze względu na dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników, w Republice Południowej Afryki do pozyskiwania i zrywki drewna stosowane są przede wszystkim maszyny leśne możliwie jak najprostsze w obsłudze i mające mocną konstrukcję. Do takich maszyn należy trójkółka zrywkowa Bell Telelogger.

Rzeźbimy strąk grochu | 40

Ryszard Fundament z Nysy pokazuje, jak w prosty sposób można rzeźbić pilarką w drewnie. Tym razem robimy strąk grochu.

Stare pilarki: pilarki z Finlandii Termit i Hyry PS 91 | 42

W latach 60. XX w. do byłej NRD trafiły dwa modele fińskich pilarek - Termit i Hyry PS 91.