Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/2011

Zarządzenie nr 36 dyrektora generalnego LP | 4

Przedstawiamy „na gorąco” nowe zarządzenie dyrektora generalnego LP w sprawie współpracy z przedsiębiorcami leśnymi opatrzone siedmioma podpisami i pięcioma pieczęciami. W następnym numerze postaramy się przedstawić komentarze. Pobieżna lektura zarządzenia pozwala na stwierdzenie, że jednak nic się nie zmieni w relacjach LP z przedsiębiorcami leśnymi. No, może z małym wyjątkiem – strony będą mogły się spotkać podczas posiedzeń komisji. Zulowcy się wyżalą, administracja leśna wysłucha, i oczywiście nic się nie zmieni. Taka zbiorowa forma psychoterapii jest bardzo sympatyczna, wszyscy poczują się lepiej. A za kilka lat ukaże się następne zarządzenie…

List do redakcji | 6

Do redakcji z prośbą o pomoc zwrócił się jeden z zulowców. Przedsiębiorca ten narzekał na pogarszające się warunki współpracy z Lasami Państwowymi. W „jego” nadleśnictwie ostatnio zwiększono odległości szlaków zrywkowych z 20 do 30 m, co powoduje znaczący wzrost kosztów pracy. Do szlaku zrywkowego pracownik musi ręcznie przetransportować wyrzynki o długości 3, a nawet 5 m (w zależności od rodzaju wykonywanych czynności hodowlanych). Już obecnie jest bardzo ciężko znaleźć pracownika do pracy w lesie, a Lasy Państwowe jakby tego nie zauważały i nadal „dokręcają śrubę” przedsiębiorcom. Redakcja Drwala ma bardzo ograniczone możliwości działania i takie sprawy możemy jedynie opisywać na łamach pisma licząc, że decydenci rozwiążą je w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Zwróciliśmy się do Dyrektora RDLP w Szczecinie (przedsiębiorca świadczy usługi na terenie nadleśnictwa dyrekcji szczecińskiej) z prośbą o komentarz, który przestawiamy poniżej.

O licencjonowaniu u ministra | 9

20 lipca w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego SPL w osobach prezesa Jana Kubiaka i Romualda Romana z wiceministrem środowiska Januszem Zaleskim. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Zofia Chrempińska – radca ministra środowiska. Głównym tematem spotkania był problem licencjonowania firm leśnych.

Na dobry początek dnia | 10

Praca w leśnictwie nierozłącznie wiąże się z narażeniem na działanie zimnego deszczu, mokrego śniegu lub rosy. Każdy z nas zna dyskomfort związany z porannym zakładaniem przemoczonych dzień wcześniej butów czy spodni. Wysuszenie we własnym domu ubrań zimą, gdy działa centralne ogrzewanie czy też napali się w piecu, nie stanowi większego problemu. Gorzej jest wiosną czy jesienią, gdy deszcze nie należą do rzadkości, szczególnie podczas wykonywania pracy poza rejonem zamieszkania. Zwykle nocuje się wtedy w różnych miejscach, często pozbawionych możliwości szybkiego i skutecznego wysuszenia odzieży czy butów.

Finansowanie w praktyce cz. 1/4 | 12

Zwrot „inwestycje” użyty w tym artykule należy rozumieć zgodnie z brzmieniem w ustawie o rachunkowości lub ustawach podatkowych.

Zul Borowik z Czerlonki | 14

Puszcza Białowieska – zmieniająca pod dyktando ekologów plany, sposoby i terminy pozyskiwania surowca drzewnego – to chyba obecnie jedno z trudniejszych w Polsce miejsc do prowadzenia działalności usługowej na rzecz Lasów Państwowych. W takich realiach działa zul „Borowik” Ireneusza Grzyba.

Rębaki cz. 2 | 18

Przedstawiamy drugą część przeglądu rębaków przygotowanego dla naszej redakcji. Przed wyborem odpowiedniej maszyny, a także już po jej zakupie, bardzo ważne jest prawidłowe wyliczenie kosztów godziny pracy rębaka. Ma to decydujący wpływ na opłacalność inwestycji. Postaramy się opisać ten problem w jednym z kolejnych numerów Drwala. Wszelkie uwagi do przeglądu prosimy kierować na:

Niejasne warunki w siwz | 22

Wykazanie się np. doświadczeniem, jest coraz częściej istotnym elementem udziału w postępowaniu przetargowym. Zamawiający, w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, wymagają od wykonawców załączenia dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków. Oferta wraz z wszelkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami stanowi jedyną podstawę oceny wykonawcy.

Pozyskanie drewna w 2010 r. | 24

W połowie roku opublikowany został „Raport o stanie lasów w Polsce 2010”. Obowiązek corocznego sporządzania raportu nakłada na Lasy Państwowe ustawa o lasach. Raport ten opracowywany jest na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych. Celem raportów jest coroczne przedstawienie społeczeństwu stanu polskich lasów wszystkich form własności.

Grunty z demobilu | 26

Czy program rekultywacji terenów popoligonowych i powojskowych to szansa dla zula?

Napoje dla pracowników | 30

Mamy lato, ale większość z nas musi pracować. Dotyczy to także przedsiębiorców leśnych, którzy wiele czynności sezonowych wykonują w lesie właśnie w okresie letnim. Czasami pracują oni samodzielnie, jednak najczęściej zatrudniają pracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców. Prawo nakłada w takim przypadku na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikom i zleceniobiorcom, pracującym w szczególnych warunkach termicznych, wody zdatnej do picia lub innych napojów. Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach wodę zdatną do picia lub inne napoje pracodawca powinien udostępniać pracownikom i zleceniobiorcom przez cały rok.

Zatrudnianie młodocianych | 31

Wakacje już minęły, ale nie tylko okresie wakacyjnym (ferie szkolne) bardzo często przedsiębiorcy, także leśni, mają wiele propozycji zatrudnienia młodocianych. Często jest to syn lub córka sąsiada, kolegi z pracy. Są chęci po obu stronach, ale potencjalny pracodawca ma wiele obaw o legalność takiego zatrudnienia i przeraża go liczba formalności, których niespełnienie może grozić karą, a w razie wypadku – odpowiedzialnością karną.

Jak znaleźć legalną pracę w Niemczech? | 32

Od 1 maja przestały obowiązywać czasowe ograniczenia branżowe utrudniające swobodny dostęp – m.in. Polakom – do niemieckiego rynku pracy. Dziś podjęcie legalnej, stałej pracy w Niemczech nie wymaga urzędowych zezwoleń, także od pracowników sektora leśnego. Wcześniej osoby, które były zmuszone do poszukiwania zatrudnienia na poza granicami kraju, pracowały za Odrą praktycznie wyłącznie sezonowo, na czarno, bez wielu praw pracowniczych przysługujących pracownikom stałym. Tylko nieliczni, bardziej ambitni, znający język i prawo, zakładali w Niemczech jednoosobowe firmy.

Bezpiecznie z pilarką | 36

W dniu 29 lipca, na terenie Nadleśnictwa Mielec (RDLP Krosno), w leśnictwie Pateraki, odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla drwali – operatorów pilarek spalinowych.

Krwiożercy atakują | 38

Kleszcze to małe pajęczaki żyjące w lasach, miejskich parkach i na skwerach. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Choć mają zaledwie jeden milimetr długości, pijąc krew potrafią zwiększyć swój rozmiar do ponad jednego centymetra! Objętość napitego kleszcza wzrasta nawet 120–krotnie!

Targi leśne w Libramont | 40

W dniach 27–30 lipca w Libramont na południu Belgii odbyły się największe w Europie targi rolne na odkrytej przestrzeni „Foire de Libramont”, w ramach których wyodrębnioną ekspozycję stanowiła również część leśna.

Zmagania w Lutowiskach | 42

W sobotę 13 sierpnia w Lutowiskach odbyła się impreza pod hasłem Dzień Żubra. W jej programie znalazły się V Zawody Drwali organizowane przez nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany dla pracowników zuli pracujących na tym terenie. Zmagania bieszczadzkich drwali były najbardziej widowiskowym elementem Dnia Żubra. Sam fakt, że uczestniczą w niej tysiące turystów, sprawia, iż bardzo chętnie ustawiają tu swe stoiska, zarówno znane firmy handlowe, jak też miejscowi wytwórcy i artyści.

Zmodernizowane pilarki | 44

Dwie amatorskie pilarki firmy Husqvarna – 240e oraz 440e – zostały ostatnio poddane modernizacji. W obu modelach zastosowano kilka nowatorskich rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania.

Ze świata | 47

Szwecja. Maszyny Komatsu trafiają na nowe rynki; Bawaria, Niemcy. Technika leśna - między młotem a kowadłem; Niemcy. DFUV kontynuuje działalność; Bawaria, Niemcy. Punktowanie przedsiębiorców i korekta stawek; Szwecja. Elmia AB przedłużyła umowy; Niemcy. Certyfikacja FSC alternatywą dla płacy minimalnej?; Austria. 3. konferencja ośrodków kształcenia leśnego; Niemcy. KWF-Tagung 2012 - pierwsze rezerwacje; Niemcy. Żurawie Epsilon w maszynach firmy Caterpillar

Wybór żurawia do pracy w lesie | 50

Żurawie są już w Polsce praktycznie standardem przy pracach leśnych. Pozwalają oszczędzać pieniądze, podnoszą wydajność pracy oraz ułatwiają pracę pracownikom. Aby żuraw zapewnił efektywną pracę, musi być dostosowany do potrzeb użytkownika.

Stare pilarki: Dolmar CP | 54

Pilarka Dolmar CP ma wyraźną budową członową. Cztery zespoły typowe dla pierwszej generacji jednoosobowych pilarek wyposażonych w przekładnię – silnik, sprzęgło, przekładnia i prowadnica z piłą łańcuchową – umieszczone są jeden za drugim. Ukształtowanie pilarki, a zwłaszcza rurowata forma filtru powietrza, wskazuje na to, że konstruktorzy wzorowali się na pilarkach północnoamerykańskich.

VIMEK - stawia na rozwój | 29

Vimek kontynuuje rozwój i unowocześnianie maszyn trzebieżowych. Park maszynowy został wzbogacony o nowe rozwiązania techniczne.