Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2004

Wydarzenia | 4

Pokaz w deszczu; Drwale rywalizowali we Włoszech, Drwale w Horolnie; Forum na Polagrze;

Proletariusze naszych lasów łączcie się! | 10

Od 1 maja br. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, podlega pomocy strukturalnej. Przedsiębiorczość, jako jedna z podstawowych płaszczyzn wsparcia, wymieniana jest w strategicznych programach operacyjnych, od regionalnych po lokalne, jako priorytet. Narodowy Program Rozwoju docenia znaczenie stworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Materiały eksploatacyjne pilarki | 11

Zasadnicze znaczenie dla długiej i bezawaryjnej pracy pilarki łańcuchowej ma używanie właściwych materiałów eksploatacyjnych. Mówiąc o materiałach eksploatacyjnych pilarki myślimy o: zestawie tnącym z prowadnicą, piła łańcuchową i kołem napędowym, mieszance paliwowo-olejowej oraz oleju do smarowania piły łańcuchowej.

Ewolucja jest konieczna | 12

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie naszych lasów dla nieskrępowanego działania firm usługowych z innych krajów. Aby polskie podmioty gospodarcze były w stanie z nimi konkurować muszą mieć odpowiedni potencjał wykonawczy i właściwą organizacją zdolną do jego wykorzystania, bowiem na administracyjne ograniczenia nakładane na firmy zagraniczne nie ma co liczyć.

Prace drogowe w lasach - czy na tym można zarobić? | 14

Mówi się. że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale niejedna ścieżka wiedzie w las, a tam to już bywa różnie. Jazda leśną drogą często jest miłą przejażdżką, zdarza się jednak, że staje się prawdziwą drogą przez mękę.

Historia transportu (nie tylko leśnego) | 16

Najstarszą formą transportu, do dzisiaj stosowaną, jest transport juczny wykonywany przez człowieka. Człowiek jest w stanie nieść ładunek o ciężarze 30-50 kg przez 8-10 godzin na dobę (z przerwami na wypoczynek i odżywianie).

Optymalizacja rozkroju drewna | 18

Nowoczesna technologia CTL (Cut To Length), czyli system pozyskiwania drewna kłodowanego, pozwala na uzyskiwanie dodatkowych przychodów podczas maszynowego pozyskiwania drewna. Większość znanych producentów harwesterów wykorzystuje oprogramowania komputerowe nie tylko kontrolujące pracę maszyny, ale także umożliwiające kontrolowanie manipulacji i zastosowanie optymalizacji rozkroju drewna.

Z łańcuchami na kołach | 20

Od deszczowej jesieni, poprzez zimą, aż do wiosennych roztopów poruszanie się maszynami i samochodami po lesie nie jest łatwe. Błotniste czy zlodowaciałe podłoże nie zapewnia kołom odpowiedniej przyczepności. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie łańcuchów antypoślizgowych.

Rozwiązywanie drogowych problemów | 22

Jak poradzić sobie z budową lub modernizacją drogi leśnej w miejscu, w którym warunki terenowe są niesprzyjające? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi firma projektowo-doradcza Gobud, proponujàca wykorzystanie geosyntetyków.

Bezpieczeństwo i higiena pracy | 24

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianym przez siebie osobom. Praca przy pozyskiwaniu drewna oraz hodowli i ochronie lasu jest niebezpieczna, a często także bardzo uciążliwa. Dlatego też pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczynić ją bardziej znośną i bezpieczną. Doświadczenie, które zdobyłem jako inspektor pracy, pozwala mi na wyciągnięcie wniosków, którymi chciałbym się podzielić z Czytelnikami Drwala.

Średnicomierz laskowy | 27

Początkowo drewno sprzedawano bez żadnych pomiarów, a za miarę jego ilości przyjmowano jedynie wielkość zajmowanej przez drzewostan powierzchni. Później zaczęto wyróżniać drewno użytkowe (sprzedawane na pnie) i opałowe (sprzedawane na fury). Nauka o pomiarze drzew i drzewostanów powstała z konieczności określania tzw. masy, czyli miąższości drzew i całych drzewostanów. Jednym z dwóch podstawowych elementów pomiaru miąższości jest pomiar grubości

Kiedy można wyciąć drzewo? | 28

W znowelizowanej 16 kwietnia br. Ustawie o ochronie przyrody można znaleêç odpowiedzi na pytania, przed jakimi stanie właściciel czy pracownik firmy leśnej poproszony o usunięcie drzew lub krzewów rosnących poza lasem. Znajomość tych przepisów pozwoli uniknąć konfliktów i nieporozumień, jakie mogą w takiej sytuacji powstać pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Przedsiębiorcy i pracownicy leśni powinni je także znać po to, by móc poszerzyć zakres świadczonych usług lub podnieść jakość prac już wykonywanych.

Prawo zamówień publicznych - co jest grane? | 29

Jak Polska długa i szeroka w nadleśnictwach ogłaszane są lub zostały już ogłoszone przetargi na wykonywanie usług leśnych zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w Ustawie prawo zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 31 marca br. (niektóre jej artykuły 1 maja br.), ale na długo przed tym wzbudzała wiele emocji i pewnie jeszcze długo będzie wywoływać gorące dyskusje w środowisku leśnym.

Rębnie - wyjaśnienie pojęć | 33

Zaczynamy cykl artykułów zawierających podstawowe informacje o rębniach, które obejmują bardzo szeroki zakres działań gospodarczych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lasu. Ponieważ nie można pisać o rębniach nie używajàc przy tym fachowych pojęć, często niezrozumiałych dla ludzi niemających leśnego wykształcenia, zaczniemy od wyjaśnienia najważniejszych z nich.

Wciągarka na pilarce | 34

Firma Hand z Kóz wprowadziła na rynek przenośną wciągarkę linową o nazwie Buk-1, montowaną na pilarce.

Równiarki do dróg | 36

Drogi leśne często ulegają dewastacji na skutek używania do transportu drewna wysokotonażowych samochodów. Zachodzi więc konieczność ich bieżącej konserwacji i naprawy. W lasach wykorzystuje się najczęściej równiarki do dróg o obsłudze jednoosobowej, agregowane z ciągnikami. Warto nadmienić, że można je wykorzystywać do wielu innych czynności np. odśnieżania, co pozwala znaleźć dla nich front robót na cały rok. Mamy nadzieją, że przegląd ułatwi Czytelnikom Drwala wybór odpowiedniego modelu równiarki. W tabeli maszyny uporządkowano rosnąco według cen.

Ze świata | 38

Zmiany własnościowe w Rosji; Giełda drzewna; Węglowe tłoki w pilarkach; Tartak pod Zgorzelcem; Polietylenowa lina do wciągarek; European Wood Initiative; Bonifikaty dla przedsiębiorców leśnych

Rocznik 2004