Wydrukuj


Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania w jednostkach organizacyjnych LP wchodzą w życie wytyczne pod nazwą „Zasady użytkowania lasu”. Jest to dokument ramowy, mający charakter zbioru dobrych praktyk. Został wprowadzony zarządzeniem nr 66 dyrektora generalnego LP z dnia 7 listopada 2019 r.

Co istotne, jednocześnie traci moc zarządzenie nr 35 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach LP. Według wprowadzanych „Zasad użytkowania lasu” szerokość szlaku operacyjnego nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odstęp między osiami sąsiednich szlaków powinien wynosić około 20 m. W przypadku gdy zasięg żurawia harwestera jest mniejszy niż 10 m, należy zastosować tzw. międzypole, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. Międzypole należy stosować również, gdy odstęp pomiędzy istniejącymi (wcześniej zakładanymi) szlakami jest większy od 20 m i nieuzasadnione jest ich zagęszczenie. Przy zastosowaniu zrywki z wykorzystaniem kolejek linowych, np. na terenach podmokłych, odstępy pomiędzy osiami szlaków operacyjnych uzależnia się od możliwości technicznych stosowanej kolejki, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Czyli w zasadzie wszystko jest w porządku. Tyle że zarządzenie z 2016 r. musiało być stosowane obligatoryjnie, zaś wprowadzane zasady stanowią zbiór dobrych praktyk, a co za tym idzie „w uzasadnionych przypadkach nadleśniczy, ze względu na lokalne uwarunkowania i doświadczenia, może podejmować indywidualne decyzje, racjonalnie modyfikując niniejsze wytyczne, aby zapewnić najlepszy efekt gospodarczy”.

Poniżej pdf z pełnym tekstem wytycznych.

Zasady użytkowania lasu

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu