-
Na czerwono wartości do wprowadzenia
-
Na niebiesko wyniki końcowe
-
Na zielono sugerowane wartości stałe
Kalkulacja
minimalnej stawki godzinowej
pensji miesięcznej robotnika na podstawie stawki za roboczogodzinę płaconej firmie przez nadleśnictwo
Wynagrodzenie miesięczne w 2023 r.
Miesięczna norma pracy
166,67
166,67

1. Stawka godzinowa
2. Urlop % od poz. 1
3. RAZEM
4. Składka emerytalna % od poz. 3
5. Składka rentowa % od poz. 3
6. Składka wypadkowa % od poz. 3
7. Fundusz Pracy % od poz. 3
8. Fundusz Gwarant. Świadczeń Prac. % od poz. 3
9. Zasiłki chorobowe % od poz. 3
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Prac. 1185,00/12/166,67
11. Odprawa emeryt., rentowa, nagrody jub. % od poz. 3
12. Posiłki regeneracyjne zł / 8 godz.
13. Napoje chłodzące zł / 8 godz.
14. Pranie odzieży i środki czystości zł / 168 godz.
15. Odzień ochronna zł / 2000 godz.
16. Razem koszty pośrednie
17. Koszty pośrednie: utrzymanie biura i nadzoru, dowóz pracowników, BHP, PFRON, badania lekarskie ok. %
18. Ogółem koszty
19. Minimalny zysk kalkulacyjny %
20. Razem
21. Ekwiwalent używania pilarki zł/godz.
Stawka za ng w pozyskaniu drewna