Wydrukuj

Wdniu 03.01.2019 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne pierwszego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Krajowi Reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag (szczegóły na www.fsc.pl). Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz formularz do przekazania uwag dostępne są na stronie www.fsc.pl w zakładce „Konsultacje Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC”. Konsultacje trwają od 03.01.2019 r. do 05.03.2019 r.  
W nowym standardzie, w stosunku do obecnie obowiązującego, pojawia się niezwykle istotna zmiana z punktu widzenia prywatnego sektora usług leśnych. Pod pojęciem „pracownika” rozumie się wszystkie zatrudnione osoby, w tym pracowników publicznych, a także osoby samozatrudnione. Uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracowników sezonowych, pracowników wszystkich rang i kategorii, z uwzględnieniem pracowników fizycznych, administratorów, przełożonych, kierowników, pracowników wykonawców oraz samozatrudnionych wykonawców i podwykonawców. Oznacza to, że kryteria i wskaźniki Zasady 2 „Prawa pracowników i warunki zatrudnienia” dotyczyć będą nie tylko pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach, ale wszystkich pracujących w lesie, czyli także pracowników zuli, zarówno wykonawców głównych jak i podwykonawców.
 
Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce oraz FSC International Center tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Grupa podejmuje decyzje na drodze konsensusu, rozumianego jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji, przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”. 
Zadaniem Grupy Opracowującej Standard  jest dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL). Rewizja dokonywana jest w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001 V5-2) oraz Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (FSC-STD-60-004 V2-0 EN). Proces rewizji wraz z Grupą Opracowującą Standard został formalnie zarejestrowany przez FSC International Center w dniu 19 stycznia 2018 r. i odbywa się zgodnie z procedurą transferu obowiązującą w FSC i z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych (dwukrotnie w trakcie całego procesu).
– Opublikowany do konsultacji dokument jest wynikiem dużego zaangażowania i intensywnej pracy członków Grupy Opracowującej Standard, co warto docenić. Niezwykle ważne są dla nas także konsultacje publiczne uwzględniające szerokie grono interesariuszy. Kolejnym krokiem będą testy terenowe. Mamy nadzieję, że Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC będzie odzwierciedlał wymogi Zasad i Kryteriów FSC, dostosowując wskaźniki do warunków gospodarczych, społecznych, przyrodniczych i geograficznych Polski – przypomina Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa.
Po dwukrotnych konsultacjach publicznych oraz testach terenowych, Grupa Opracowująca Standard przedstawi finalną propozycję standardu Departamentowi ds. Polityk i Standardów FSC International Center, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd Dyrektorów FSC. Przewidywana data złożenia projektu standardu do FSC IC to listopad 2019 r.
Ponadto, w drugiej połowie lutego  w Warszawie FSC planuje otwarte spotkanie konsultacyjne. Szczegóły już wkrótce na www.fsc.pl 
Wszelkich informacji udziela Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce: email: j.szymaniak@fsc.org,  kom. +48 602 575 253.
 
O Forest Stewardship Council (FSC)
FSC jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która promuje odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi na całym świecie. FSC zostało utworzone w 1993 r., aby pomóc konsumentom oraz firmom identyfikować produkty z dobrze zarządzanych lasów. FSC wyznacza w tym celu standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne. Obecnie prawie 200 milionów hektarów  (w tym prawie 7 milionów hektarów w Polsce) objętych jest certyfikacją FSC. Więcej informacji: www.fsc.pl oraz www.ic.fsc.org 

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu