Wydrukuj

W dniu 01.07.2021 r. FSC International rozpoczęło konsultacje publiczne drugiego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Konsultacje trwają od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Krajowi Reprezentanci FSC zapraszają do udziału w nich wszystkich zainteresowanych (szczegóły na www.fsc.pl).

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Grupa podejmuje decyzje na drodze konsensusu, rozumianego jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji, przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”.
Zadaniem Grupy Opracowującej Standard jest dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski – to w oparciu o ten dokument są certyfikowane lasy w systemie FSC (obecnie ok. 72% wszystkich lasów w naszym kraju). FSC International wyznacza ogólne, międzynarodowe ramy, zapewniające spójność wymogów FSC na całym świecie. Wraz ze zmieniającymi się międzynarodowymi wytycznymi FSC, cyklicznej rewizji wymagają również standardy krajowe. Grupa Opracowująca Standard ma więc za zadanie dostosowanie wymogów międzynarodowych FSC do polskich warunków.
W 2019 r. ukazał się Projekt nr 1 Standardu, który został poddany 60-dniowym konsultacjom publicznym. Proces analizy uwag nadesłanych w pierwszych konsultacjach, ponownej dyskusji poszczególnych zapisów standardu i wypracowania konsensusu przez Grupę Opracowującą Standard trwał dwa lata, tj. do marca 2021 r. W tym czasie odbyło się prawie 40 spotkań Grupy. – Grupa SDG rzetelnie przeanalizowała wszystkie przekazane komentarze i propozycje. Opublikowany do konsultacji Projekt nr 2 jest wynikiem dużego zaangażowania i intensywnej pracy członków Grupy Opracowującej Standard. Grupa pracowała nieprzerwanie, mimo pandemii COVID-19 i konieczności spotkań online – przyznaje Karolina Tymorek, Koordynatorka Projektu FSC w Polsce.
Grupa uzgodniła w toku prac treść większości zapisów Projektu nr 2 Krajowego Standardu, jednakże nie udało jej się osiągnąć konsensusu co do treści kilku jego elementów. FSC International jako właściciel standardu i procesu jego rewizji, podjęło odpowiednie kroki, aby przejść do konsultacji publicznych i testów terenowych Projektu nr 2 Krajowego Standardu i uzupełniło Projekt nr 2 (szczegółowa informacja znajduje się we Wstępie Projektu nr 2 Krajowego Standardu, www.fsc.pl ).
Projekt nr 2 jest obecnie poddawany konsultacjom publicznym. W najbliższym czasie zaplanowane są również testy terenowe. Następnie Grupa Opracowująca Standard będzie mogła wznowić prace i przygotować do końca 2021 r. finalną propozycję  Krajowego Standardu, do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.
Projekt nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz informacja nt. udziału w konsultacjach: na stronie www.fsc.pl
Konsultacje trwają od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu