Wydrukuj

Panie i Panowie,

W najbliższą sobotę w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spotkanie założycielskie, które może doprowadzić do powstania „leśnej izby gospodarczej”. Dziś nie ma już wiele czasu na dyskusję nad „tajnym” trybem powstawania „leśnej izby gospodarczej”.
W poniedziałek 7 grudnia, ukazał się artykuł na stronach internetowych „Drwala” o serii błędów, które zostały, moim zdaniem, popełnione w ostatnim okresie. Niestety do dzisiaj osoby związane z grupą założycieli nie próbowały niczego Czytelnikom Drwala wyjaśnić.

 
Jeżeli na spotkaniu w sobotę nie dojdzie do zawiązania „leśnej izby gospodarczej”, nic złego się nie stanie dla środowiska leśnego. W tym przypadku pośpiech nie jest wskazany, ponieważ nie odbyła się żadna publiczna dyskusja nad np. statutem planowanej organizacji.
Znamienne jest, że do dziś nikt nie widział tego statutu i nikt na jego temat się nie wypowiadał. Dla mnie jest to bardzo podejrzane, ponieważ statut jest fundamentem określającym działalność każdej organizacji na wiele lat. Nie może być zgody, na to, aby przedsiębiorcy leśni zapoznali się z projektem statutu dopiero w dniu spotkania założycielskiego, ponieważ w tak krótkim czasie nie ma możliwości przeprowadzenia konsultacji oraz wprowadzenia postulowanych zmian. Na to potrzeba dużo więcej czasu.
Jeżeli zapisy statutu nie będą regulowały kwestii  personalnych i związanych ze sprawozdawczością lub będą je traktowały w sposób ogólny – nie podpisujcie deklaracji członkowskich!!!

Najpierwprawidłowy statut, a dopiero później ewentualny podpis pod deklaracją członkowską. Pamiętajmy, że statutu nie da się praktycznie zmienić w terminie późniejszym. A na pewno nie uda się za kilka lat grupie rozczarowanych, „zwykłych”, członków „leśnej izby gospodarczej”.

Projekt statutu „leśnej izby gospodarczej” musi, moim zdaniem, zawierać następujące regulacje:

 1. pełnienie jakichkolwiek funkcji społecznych (np. w Radzie) lub zatrudnienie na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych w Biurze (dyrektor, z-ca dyrektora, p.o. dyrektora, i ewentualnie innych osób na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych) jest możliwe wyłącznie przez jedną trzyletnią kadencję. Po zakończeniu kadencji każda osoba musi przejść sześcioletni okres karencji, aby mogła ponownie kandydować do Rady lub ubiegać się o prace w Biurze.
 2. „leśna izba gospodarcza” nie może zatrudniać na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych krewnych w pierwszym, drugim i trzecim stopniu pokrewieństwa aktualnych bądź byłych członków Rady oraz osób pracujących aktualnie bądź w przeszłości w Biurze.
 3. „leśna izba gospodarcza” nie może współpracować (zlecać usług, kupować towarów, produktów) z firmami, które są własnością (współwłasnością) aktualnych bądź byłych członków Rady oraz osób pracujących w Biurze, a także krewnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia pokrewieństwa.
 4. sprawozdania merytoryczne i finansowe po zakończeniu kadencji będą akceptowane przez walne zgromadzenie członków. Wymienione dokumenty muszą być dostępne członkom na min. 30 dni przed dniem planowanego walnego zgromadzenia członków.
 5. roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe będą dostępne dla członków np. przez internet po zalogowaniu do 31 marca roku następnego.

Treść proponowanych zapisów w statucie nie musi być literalnie identyczna. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy leśni, którzy zdecydują się na podpisanie deklaracji członkowskich, nie stali się w bardzo krótkim czasie wyłącznie płatnikami składek. Chodzi o to, aby możliwa była faktyczna kontrola działań Rady i Biura oraz aby „leśna izba gospodarcza” nie przekształciła się w czyjeś prywatne przedsiębiorstwo.

Jeżeli treści zapisów zapewniających transparentność finansową, eliminujących kolesiostwo i rodzinne układy nie uda się przeforsować na spotkaniu założycielskim w najbliższą sobotę – pod żadnym pozorem nie podpisujcie!!!

Bez Waszych deklaracji „leśna izba gospodarcza” nie zostanie zarejestrowana!!! To Wy, przedsiębiorcy leśni, macie teraz głos decydujący, aby stworzyć warunki do powstania organizacji reprezentującej i integrującej wszystkich przedsiębiorców leśnych.

Witold Łasica

Warszawa, 10 grudnia 2015 roku

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu