Wydrukuj

Trwa spotkanie ostatniej szansy przedsiębiorców leśnych z przedstawicielami kierownictwa Lasów Państwowych przed zaplanowanymi na 2 i 16 października protestami przed kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Przestawiamy stanowisko Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.
Postulaty przedsiębiorców to:
 
● Kosztorysowanie i rozliczanie prac wyłącznie wg katalogów;
 
● Minimalne stawki:
pozyskanie:
26,48 zł to stawka minimalna wynikająca z obecnego prawa. Minus 15% czyli w 2016 r. – 23 zł. W kolejnych dwóch latach dojście do 26 zł (+ ew. wzrost wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Docelowo więc wzrost w stosunku do obecnej średniej o 30% w ciągu 3 lat, z uwzględnieniem ew. wzrostu płacy minimalnej. Mamy na poparcie stanowiska trzy kalkulacje: SPL, UP w Poznaniu (29 zł bez zysku kalkulacyjnego wynoszącego 8%, z zyskiem to ok. 31 zł), PIP (ponad 31 zł). Kalkulacja jest oparta o minimalne wynagrodzenie. To absolutne minimum!
 
Hodowla:
25 zł to stawka minimalna wynikająca z obowiązującego prawa. Dochodzimy do niej w ciągu 3 lat. W roku 2016 minimum minus 15% czyli 21 zł.
 
Zrywka: 220 zł/godzinę do katalogu nasiębierna, 160 zł/godzinę do katalogu w półpodwieszona
 
Godzina ciągnikowa 150 zł
 
● Pakiety harwesterowe
Jesteśmy za poszerzeniem frontu pracy dla maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) równomiernie w skali całego kraju, ale w ramach pakietów całościowych. Pakiety harwesterowe w przypadku klęsk żywiołowych
 
● Wytyczne dotyczące zasad kontraktowania usług leśnych – TAK, ale po modyfikacjach. Konieczne są dalsze prace nad wytycznymi (i powołanie w tym celu zespołu) w gronie przedsiębiorców leśnych, pracowników LP, niezależnych ekspertów. Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia kolejnych uwag do wytycznych.
 
 
Ponadto 24 września SPL zwróciło się o ocenę możliwości prawnych żądania przez nadleśnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od wykonawcy usług leśnych wykazania się zatrudnianiem osób zatrudnionych na umowę o pracę (patrz załącznik).
Odpowiedź prawnika brzmi: TAK.
„Zamawiający posiada również delegację do określenia kryteriów oceny oferty na podstawie właściwości podmiotowej, w tym nawet punktowanie osób, które będą zatrudniane na podstawie umowy o pracę, W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (orzeczenie KIO 2824/14; 2015/14; 12/15) nie stoją w sprzeczności „kryteria oceny ofert” ukierunkowane na preferencje dla zatrudniania osób przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza się naruszeń w zakresie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców postępowaniu przyjmując jako kryterium społeczne kryterium w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.”

Redakcja

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu