Wydrukuj

Publikujemy treść petycji wystosowanej przez SPL i PZPL do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej aktualnej sytuacji branży leśnej. Petycja powstała po wspólnym spotkaniu 47 przedstawicieli wymienionych organizacji w dniu 24.01 br.

 

Gołuchów/Błonie, 1.02.2022 r.

Szanowny Pan Premier

Mateusz Morawiecki

 

Szanowny Panie Premierze,

świadomi bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazło się obecnie tysiące prywatnych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z pozyskaniem drewna oraz pracami hodowlanymi na rzecz jednostek Lasów Państwowych, zwracamy się z apelem o podjęcie kroków przeciwdziałających destabilizacji rynku usług leśnych w naszym kraju, wynikającej z nieodpowiedzialnej postawy kierownictwa Lasów Państwowych.

Sektor usług leśnych powstał ok. 30 lat temu w konsekwencji transformacji ustrojowych oraz wdrożenia ustawy o lasach. Małe, prężnie się rozwijające rodzinne firmy były dotychczas dostawcą usług związanych z pracami na rzecz wszystkich nadleśnictw w całym kraju. To dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu ponad 40 tysięcy pracowników zatrudnionych w kilku tysiącach prywatnych zakładach usług leśnych Lasy Państwowe dotychczas uzyskiwały dodatnie wyniki finansowe oraz mogły utrzymywać drzewostany w dobrym stanie.

Niekonsekwentna i zmienna polityka kierownictwa Lasów Państwowych, wieloletnie zaniedbania oraz często ignorancja wobec sektora usług leśnych, kluczowego dla funkcjonowania tej ważnej dla Państwa instytucji, wyprowadziła w roku 2015 drwali na ulice. Niestety bezskutecznie.

Z rozgoryczeniem stwierdzamy, że od tego czasu sytuacja zakładów usług leśnych w Polsce uległa drastycznemu pogorszeniu. Oferowane przez nadleśnictwa niskie stawki, nieadekwatne do zmieniających się warunków rynkowych, doprowadziły do sytuacji, w której dalsze prowadzenie działalności w tym sektorze stało się nierentowne. Bardzo wysoka wypadkowość prac leśnych (dorównująca wypadkowości w górnictwie), niemożliwy do zapewnienia godziwy poziom wynagrodzeń oraz brak szkolnictwa zawodowego doprowadziły do masowego odpływu pracowników z naszych firm.

Obecnie większość firm deklaruje stopniowe przebranżowienie się i odejście od współpracy z Lasami Państwowymi.

Konsekwencją tego zjawiska będzie pogorszenie się stanu lasów w Polsce oraz przerwanie łańcucha dostaw drewna do przemysłu.

Lasy Państwowe pomimo zatrudniania 26 tysięcy pracowników nie mają potencjału technicznego i organizacyjnego do realizacji ustawowych zadań, jakie zostały na nie nałożone.

Praktycznie cały park maszynowy związany z pozyskaniem drewna i ok. 40 tysięcy pracowników jest na utrzymaniu naszych zakładów, z których 73%, jak pokazują badania ankietowe z sierpnia ubiegłego roku, planuje stopniowe odejście od współpracy z Lasami Państwowym w najbliższych miesiącach.

Zapaść sektora usług leśnych spowoduje szkody gospodarcze oraz wizerunkowe w branżach związanych z przerobem i produkcją wyrobów drewnianych. Straty dla tego tak ważnego sektora gospodarki narodowej będą trudne do oszacowania.

Mając na uwadze powagę sytuacji oraz katastrofalne dla polskich drzewostanów oraz gospodarki skutki bierności, prosimy o pilną interwencję.

Żądamy:

1. Wyjaśnienia, dlaczego pomimo miliardowego zysku, jaki osiągnęły Lasy Państwowe w roku 2021, oraz coraz wyższych cen drewna, wymusza się na przedsiębiorcach oferowanie głodowych stawek za usługi leśne na poziomie niższym niż stawki z lat ubiegłych.

2. Powołania w trybie pilnym ministerialnej międzyresortowej komisji ds. opracowania i realizacji programu naprawczego sektora leśno-drzewnego w Polsce z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, sektora usług leśnych i przemysłu drzewnego;

3. Zobligowania dyrektora generalnego Lasów Państwowych do przedstawienia propozycji programu naprawczego zasad funkcjonowania sektora usług leśnych w PGL LP, z uwzględnieniem w szczególności: wprowadzenia procedur i mechanizmów zapewniających ochronę miejsc pracy, zapewnienia stabilnego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej oraz zniwelowania dysproporcji płacowych pomiędzy leśnikami zatrudnionymi w LP a pracownikami zatrudnionymi w sektorze usług leśnych.

4. Kontroli przez organy państwowe w ramach nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa dotychczasowej działalności jednostek Lasów Państwowych w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych, będących przedmiotem kilkumiliardowych zamówień publicznych, pod kątem rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Rzetelnej publicznej informacji o:

– sytuacji zaistniałej podczas przetargów na prace leśne w nadleśnictwach na rok 2022, wymuszających na przedsiębiorstwach leśnych stosowanie stawek poniżej poziomu rentowności;

– polityce finansowej Lasów Państwowych w zakresie kalkulowania kosztów usług leśnych;

– celach, na jakie został przeznaczony zysk LP z roku 2021.

Niezrozumiała jest dla nas sytuacja, w której ceny drewna osiągają rekordowe poziomy, a nasz zleceniodawca często odrzuca rzetelnie wycenione stawki na usługi leśne, nawet nieznacznie przekraczające jego własną wycenę tych prac. Jednocześnie pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, do którego dwukrotnie zwracaliśmy się na piśmie z prośbą o spotkanie w rzeczonej sprawie, od ponad roku nie znajduje czasu na spotkanie z przedstawicielami sektora usług leśnych.

Z poważaniem

Tadeusz Ignaciuk

Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie

Wojciech Wójtowicz

Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Leśnych

 

Do wiadomości:

Prezydent RP

Posłowie i Senatorowie RP – wszyscy

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Zdrowia

Lasy Państwowe

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu