Wydrukuj

Po przeczytaniu artykułu na stronie www.drwal.net.pl napisanego przez pana Witolda Łasicę czuje się w obowiązku w imieniu Zarządu Głównego (ZG) odnieść się do poruszonych kwestii.

Według mojej wiedzy liczba przedsiębiorców zajmujących się wykonawstwem usług na rzecz Lasów Państwowych (LP) wynosi ok. 4 tysięcy oraz wg Panoramy Firm poniżej 4 tysięcy.

Myślę, że nie jest błędem iż przedsiębiorców leśnych reprezentuje jedna organizacja. Historia pokazuje, że „siła jest w grupie”, że rozczłonkowanie jakiejkolwiek grupy do niczego dobrego nie prowadzi. Przykładów na to jest wiele.

To, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) nie liczy tysiące członków nie jest argumentem, iż nie stanowimy reprezentacji. Spójrzmy na reprezentacje np. naszego Narodu – partie polityczne wcale nie stanowią większości społeczeństwa a jednak chcemy czy nie chcemy nas reprezentują w parlamencie. A tak nawiasem, to świadomie z SPL rezygnuje w skali roku 1-2 członków. Ze Stowarzyszenia odchodzą malkontenci i ci którzy zapominają o tym, ze naszym partnerem biznesowym jest typowy monopolistą. Do Stowarzyszenia przyjmujemy corocznie nowych członków.

Problem stowarzyszania się nie jest tylko problemem przedsiębiorców leśnych, wydaje się, że jest to problem w ogóle Polaków. Przytoczę w tym miejscu słowa znanego psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego „jeśli nie nauczymy się współpracy, nie otworzymy na innych, to zatrzymamy się również w rozwoju indywidualnym” i dalej „na radykalny postęp cywilizacyjny Polaków będzie stać tylko wówczas, gdy zaczną myśleć zespołowo”. Wg badań hiszpańskiej fundacji BBVA tylko co szósty Polak jest członkiem jakiejś organizacji. Nasza odmienność jest tak wielka, że BBVA musiała stworzyć cztery kategorie Europejczyków, tą czwartą przeznaczono specjalnie tylko dla Polaków.

Dwustopniowy system wyboru delegatów – delegaci wybierani są tylko raz na całą kadencję. Liczba delegatów uzależniona jest od ilości członków w danej regionalnej organizacji. Z co najmniej dwóch powodów nie zwołuje się na Walne Zebranie wszystkich członków: po pierwsze, funkcja delegata aktywizuje działanie członka w Stowarzyszeniu;  po drugie, po prostu ze względów organizacyjnych.

Struktura dwustopniowa podyktowana jest czystym pragmatyzmem. Działalność oddziałów lub kół pokrywa się terytorialnie z obszarem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wydaje się, że taka struktura jak najbardziej jest uprawniona, bowiem przedsiębiorcy z regionu katowickiego mają inne problemy niż przedsiębiorcy z regionu szczecińskiego, co nie oznacza, że przedsiębiorca działający na granicy regionów lub w innych regionach nie może uczestniczyć w pracy tychże regionalnych organizacji. Przedsiębiorcy w ten sposób mają również bliższy kontakt z rdlp.

Jeżeli chodzi o transparentność działalności Zarządu Głównego, zawsze wybory na prezesa,  członków ZG oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) odbywają się w głosowaniu tajnym. GKR co najmniej raz w roku kontroluje wszystkie dokumenty Stowarzyszenia. Uwieńczeniem kontroli jest stosowny protokół z ewentualnymi zaleceniami. Na każdym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ZG przedstawia sprawozdanie techniczne jak i finansowe z minionej kadencji. Po przedstawieniu sprawozdań Walne Zebranie Delegatów  udziela lub nie udziela Zarządowi Głównemu absolutorium. Aby nie krążyły w sieci internetowej dokumenty, ZG podjął stosowną uchwałę, że każdy członek zwyczajny może zapoznać się z dokumentacją w biurze siedziby Stowarzyszenia.

Jest prawdą, że każdą pracę należy doskonalić i władze każdej organizacji są mądrością swoich członków. Zarząd Główny był i jest otwarty na uwagi i wnioski swoich członków. Wszelkie ważne i istotne zagadnienia uchwalane są w drodze głosowania i przyjmowane większością głosów.

Odnosząc się do uwagi przekazania 5.000 zł, na osobistą prośbę prezesa SPL – to odsyłam Pana do Panów Jacka Kłudki i Marka Bodyła, którzy powinni wyjaśnić na jaki cel przekazano wymienioną kwotę.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym SPL postaramy się Pana uwagi wykorzystać. Reasumując należy stwierdzić, że wiele uwag jest krzywdzących i jednostronnych. Chcę podkreślić, iż członkowie ZG oraz GKR pracują na rzecz Stowarzyszenia bez wynagrodzenia. Czapki z głów przed tymi, którzy chcą i poświęcają często swój czas na problemy społeczne. Będzie nam miło spotkać się z Panem i omówić wszystkie poruszone problemy.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu Głównego SPL
Stefan Sokolski

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu