Konsultacje standardów RPL - nie przegap!

11 lipca 2014 15:58 2014 Wersja do druku

Jednym z elementów powstającego w gdańskiej RDLP systemu certyfikacji firm usługowych, w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, jest opracowanie standardów realizacji usług leśnych. Dzięki specjalnie utworzonej platformie internetowej każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w ich tworzeniu – ale tylko do 15 września!

 


Jak zapewnił Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP

ds. strategii, organizacji i rozwoju, podczas ostatniego seminarium w ramach projektu RPL, które odbyło się w Gdańsku 10 lipca br., realnym terminem wdrożenia systemu certyfikacji firm leśnych w całej Polsce jest rok 2016.

Zgodnie z harmonogramem projektu prace nad standardami powinny zostać ukończone do połowy października br. Konsultacje będą prowadzone drogą internetową – w tym celu powstała specjalna platforma internetowa pod adresem: https://standard-rpl.crowsing.com/.

Strona wymaga zarejestrowania się podczas pierwszego użycia. Będą na niej zamieszczane wszelkie dokumenty tworzone w ramach projektu. Dzięki rejestracji na tej platformie każdy zainteresowany uzyska możliwość komentowania i oceniania zamieszczanych tam zagadnień i pomysłów, a tym samym współuczestnictwa w tworzeniu standardów realizacji prac leśnych. Konsultacje będą skierowane bezpośrednio do nadleśnictw i przedsiębiorców leśnych, ale uczestniczyć w nich mogą wszystkie zainteresowane podmioty.

 Zgłaszanie uwag i komentarzy będzie aktywne 15 lipca do 15 września!

 Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu standardów – Twój głos też się liczy!

 Konsultacje standardów RPL