Szkolenie z kosztorysowania w pokrewnej branży

26 lipca 2017 11:19 2017 Wersja do druku

20 września br. w Poznaniu odbędzie się szkolenie pt. „Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu”. Organizatorem jest Dendros, a zajęcia poprowadzi znana Czytelnikom "Drwala" dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska z warszawskiej SGGW.


Kosztorysowanie w obrębie architektury krajobrazu nastręcza wiele trudności przede wszystkim ze względu na interdyscyplinarny charakter tej branży. Kłopot jest coraz większy z uwagi na panujące obecnie wolnorynkowe zasady wyceny robót i usług. Dziś nie obowiązują katalogi, które jasno określałyby kosztorysowanie norm nakładów rzeczowych, dlatego znaczenia nabierają indywidualne analizy opierające się na badaniach rynku, stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

Program szkolenia i formularz zgłoszenia