Litwa: Znaczny spadek sprzedaży państwowego drewna

31 lipca 2020 09:12 2020 Wersja do druku

W czerwcu ilościowy rozmiar sprzedaży surowca drzewnego na aukcjach bieżących przeprowadzonych w państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) zmniejszył się o przeszło 29% w stosunku do maja br. W przypadku 50 spośród wszystkich 173 aukcji nie została złożona żadna oferta zakupu drewna z lasów państwowych. W sumie sprzedano 65% surowca drzewnego wystawionego na czerwcowych aukcjach bieżących. Odsetek sprzedanego drewna tartacznego wyniósł 46%.
 
Średnioważona cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne klasy B/C 63,46 euro (ok. 283 zł); drewno tartaczne klasy D 47,28 euro (ok. 211 zł); drewno opakowaniowe 35,93 euro (ok. 160 zł); papierówka 20,49 euro (ok. 91 zł); drewno na płyty i drewno opałowe 17,62 euro (ok. 78 zł); pozostałości pozrębowe 9,45 euro (ok. 42 zł).
System EMPS służy do aukcyjnej sprzedaży drewna z litewskich lasów państwowych. Wszystkie aukcje przeprowadzane są na platformie internetowej, której operatorem jest niezależna od lasów państwowych spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.
Źródło: www.baltpool.eu
Opr. A.S.