Kanada: Dodatkowe wsparcie dla sektora leśnego

3 sierpnia 2020 20:08 2020 Wersja do druku

Kanadyjski rząd federalny oraz władze prowincji i terytoriów przeznaczą 30 mln dolarów na refundację małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora leśnego kosztów ochrony przed koronawirusem. Programem refundacyjnym objęte są w szczególności firmy zajmujące się odnawianiem lasu i zalesianiem. Zwracane będą koszty zapewnienia punktów dezynfekcji, dodatkowych kwater i/lub transportu, środków ochrony osobistej oraz instalacji i usług służących zachowaniu dystansu społecznego.

 
Pokrywając koszty ochrony przed epidemią, władze Kanady chcą nie tylko eliminować ryzyko zakażeń, lecz również wspierać działania na rzecz utrzymania sezonowych miejsc pracy w leśnictwie, takie jak akcje odnawiania lasu i kampanie zalesieniowe. Jednocześnie pomoc ta ma ułatwić Kanadzie osiągnięcie jej celu klimatycznego: Kraj Klonowego Liścia, dążąc do uzyskania do 2050 r. zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, zobowiązał się do systematycznego sadzenia dwóch miliardów drzew w ciągu następnych 10 lat.
Opr. A.S.