Litwa: Obowiązuje nowy standard FSC

26 lutego 2021 08:45 2021 Wersja do druku

W styczniu 2021 r. wszedł w życie nowy litewski standard gospodarki leśnej FSC. Udział powierzchni wyłączonych z użytkowania w lasach certyfikowanych został zwiększony z 5% do 10%. W nowym standardzie przede wszystkim przywiązuje się większą wagę do ochrony bioróżnorodności lasów. Dużo uwagi poświęca się także prawom pracowników, warunkom pracy, BHP, przeciwdziałaniu korupcji, poszerzaniu zakresu korzyści czerpanych z lasu, ochronie wartości środowiskowych, planowaniu działalności gospodarczej i monitorowaniu sytuacji w lasach.
 
Pierwsze certyfikaty FSC zostały na Litwie wydane w 2001 roku. Otrzymały je nadleśnictwa Birże i Poniewież. Obecnie wszystkie litewskie lasy państwowe, których powierzchnia wynosi w sumie nieco ponad 1 mln ha, posiadają certyfikaty FSC.
Opr. A.S.