strona główna

Informacje branżowe

Mistrzostwa Polski Drwali na filmie

Najlepsi polscy drwale, wyłonieni w eliminacjach krajowych, spotkali się na Mistrzostwach Polski w Gołuchowie. Organizatorami zawodów rozegranych 13–14 lipca, było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Patronat medialny sprawował Drwal. Zawodnicy walczyli nie tylko o tytuł Mistrza Polski, ale także o kwalifikację do kadry narodowej na wrześniowe Mistrzostwa Świata Drwali na Białorusi. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy film, prezentujacy zmagania najlepszych polskich drwali. Zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj więcej

Wysyłka numeru 8/2012 Drwala

Uprzejmie informujemy, że numer sierpniowy DRWAL-a (8/2012) został rano w piątek 27 lipca br. wysłany do Prenumeratorów...

Czytaj więcej

Nieudany federalny zjazd delegatów DFUV

15 czerwca 2012 r. w ramach targów leśnych KWF-Tagung odbył się zjazd delegatów Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (DFUV). Niestety delegaci nie mogli dojść do porozumienia w sprawie nowego statutu DFUV.

Czytaj więcej

Medaliści Eko-Lasu

W ramach tegorocznych Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska Eko-Las zorganizowano drugą edycję konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Tragów Poznańskich. Do konkursu mogły być zgłaszane produkty eksponowane na stoiskach targowych w Mostkach.

Czytaj więcej

Nowa instrukcja bhp

W lipcu br. zostało podpisane przez dyrektora DGLP Zarządzenie nr 36 dotyczące wprowadzenia nowej Instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Jest to dokument wewnętrzny Lasów Państwowych. Dotyczy on jednak także przedsiębiorców leśnych, ponieważ praktycznie w każdej umowie regulującej świadczenie usług leśnych jest zapis dotyczący przestrzegania przez wykonawcę podczas pracy w lesie tej Instrukcji bhp.

Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług leśnych

Podobno najlepiej ludzi się poznaje po tym, jak się rozstają. Dotyczy to także relacji między przedsiębiorcami: w opisywanym przypadku między nadleśniczym z nadleśnictwa w środkowej części Polski a przedsiębiorcą leśnym.

Czytaj więcej

Właściwości wykonawcy w przetargach na usługi leśne

W przetargach publicznych ogłaszanych i prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych standardowo stosuje się kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości przedmiotu zamówienia. Jest to przede wszystkim najniższa np. cena wykonania usługi. Można, z różną wagą, dodawać dodatkowe kryteria, np. termin wykonania usługi (im krótszy, tym więcej dodatkowych punktów otrzymuje wykonawca), okres udzielonej gwarancji (im dłuższy okres gwarancji, tym więcej punktów etc.).

Czytaj więcej

Stochniałek ponownie Mistrzem Polski!

Na Mistrzostwach Polski Drwali, które odbyły się 13–14 lipca w lasach Nadleśnictwa Taczanów oraz na stadionie sportowym w Gołuchowie, walczyli najlepsi polscy zawodnicy, wyłonieni w eliminacjach regionalnych.

Czytaj więcej

Bobrowa po raz 13.

Pierwszy wakacyjny weekend w Bobrowie oznacza tylko jedno – Międzynarodowe Zawody Drwali. Ten termin utrwalił się już na stałe w kalendarium imprez o podobnej randze organizowanych na terenie całej Polski. Możemy to zawdzięczać głównemu organizatorowi – OSP Bobrowa, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Czytaj więcej

Zawody w Tucholi

Na Europejskich Mistrzostwach Drwali, które odbyły się 6 i 7 lipca w Tucholi, zjawiło się 31 zawodników: 29 z Polski i dwóch ze Słowacji. Zmagania w Tucholi, poprzedzające o tydzień organizowane w Gołuchowie Mistrzostwa Polski Drwali, stanowiły idealną szansę sprawdzenia swoich umiejętności, a także dawały ostatnią szansę na zakwalifikowanie się na tę imprezę.

Czytaj więcej

Pierwszy żuraw harwesterowy firmy Epsilon

Ostatnie 6 lat to dla firmy Epsilon Kran okres wyjątkowo pomyślnego rozwoju. Wcześniej austriacka spółka należąca do koncernu Palfinger produkowała jedynie żurawie hydrauliczne do załadunku drewna na zestawy samochodowe. W roku 2006 oferta firmy wzbogaciła się o pierwsze żurawie do forwarderów i specjalistycznych ciągników zrywkowych. Przy tym spółka Epsilon bynajmniej nie skopiowała rozwiązań stosowanych przez konkurencję, lecz wprowadziła udane innowacje (schowane przewody hydrauliczne, reflektory podążające za ruchami chwytaka), które dziś stały się już standardem.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym leśnictwie

7. września 2012 r. Targi EKO-LAS' Mostki k. Świebodzina Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, w ramach cyklu tematycznego „Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym leśnictwie” ...

Czytaj więcej

Statystyka sprzedaży maszyn leśnych w 2011 r.

Niemieckie stowarzyszenie badawczo-atestacyjne Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF) przedstawiło dane statyczne o sprzedaży nowych maszyn leśnych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w roku 2011. Statystyka sprzedaży wykazuje stabilizację rynków po ich załamaniu w latach 2008 i 2009.

Czytaj więcej

Pokaz maszyn Komatsu w Janowie Lubelskim

Firma Arcon Serwis Sp. z o.o. wraz z Nadleśnictwem Janów Lubelski zaprasza na pokaz pracy maszyn Komatsu, który odbędzie się dnia 4 lipca 2012 r. Pokaz, w siedzibie Nadleśnictwa, rozpocznie się o godz. 11.00. Prezentowane będą maszyny: harwester 941.1, forwarder 860.4.

Czytaj więcej

Wysyłka numeru 7/2012 Drwala

Uprzejmie informujemy, że numer lipcowy DRWAL-a (7/2012) został dzisiaj rano wysłany do Prenumeratorów...

Czytaj więcej

Kilka zdań o kontroli w Nadl. Maskulińskie cz. 2

Protokół kontroli NIK przeprowadzonej w Nadleśnictwie Maskulińskie jest cennym źródłem wiedzy o Lasach Państwowych i ich stosunku do przedsiębiorców leśnych. Jest to tak obszerny materiał, że w przyszłości pewnie wielokrotnie będziemy się odwoływać do informacji tam zamieszczonych, których samodzielne zdobycie przez redakcję byłoby bardzo utrudnone lub wręcz niemożliwe.

Czytaj więcej

Kilka zdań o kontroli w Nadl. Maskulińskie

Na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli (http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8952.html) można przeczytać dwa wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej przez oddział NIK w Olsztynie pt. „Zakup i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Maskulińskie w latach 2009–2011”.

Czytaj więcej

KWF Tagung na filmie!

Największa tegoroczna impreza branży leśnej, 16. KWF Tagung, zakończona. Obejrzyj film, na którym widać, jak w pracach leśnych tradycja miesza się z nowoczesnością.

Czytaj więcej

KWF-Tagung 2012

13 czerwca ruszyła największa impreza targowa branży leśnej w Środkowej Europie – czterodniowe leśne KWF Tagung w Bopfingen w południowych Niemczech. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów wydarzenie to będzie wyjątkowe, choćby ze względu na liczbę wystawców.

Czytaj więcej