strona główna

Informacje branżowe

34 Mistrzostwa Świata Drwali Serbia 2020 przeniesione

Zaplanowane na 1–6 września br. 34. Mistrzostwa Świata Drwali w Serbii zostały oficjalnie odwołane. Zarząd IALC w piśmie wystosowanym 8 maja do krajów członkowskich poinformował o ich przesunięciu na rok 2022. Więcej informacji

Czytaj więcej

Postulat objęcia leśnictwa planem odbudowy

Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF), Europejski Związek Lasów Państwowych (EUSTAFOR) i pięć innych organizacji reprezentujących sektor leśny w Europie opublikowało 5 maja w Brukseli wspólny list, w którym apeluje o uwzględnienie gospodarki leśnej w przyszłym unijnym planie odbudowy po kryzysie koronawirusowym. Właściciele i zarządcy lasów zwracają uwagę na fakt, że kryzys uderzył w czasie, gdy europejskie leśnictwo już i tak znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji z powodu zjawisk klęskowych wywołanych zmianą klimatu. Sygnatariusze listu podkreślają, że inwestycje w rozwój lasów i gospodarki leśnej mają duże znaczenie nie tylko dla samych gospodarstw leśnych, lecz również dla całego sektora leśno-drzewnego i ogółu społeczeństwa. Opr. A.S.  

Czytaj więcej

Szwecja: Rynek maszyn leśnych bez tąpnięcia w I kwartale

Jak donosi portal Forestry.com, statystyka rejestracji nowych forwarderów w Szwecji w I kwartale 2020 r. nie wykazuje jeszcze oznak kryzysu koronawirusowego. Fakt ten jednak nie dziwi, ponieważ zarejestrowane teraz maszyny zostały zasadniczo sprzedane w ub. roku. Paradoksalnie rok 2020 może się nawet okazać jednym z rekordowych lat pod względem rozmiaru dostaw forwarderów na szwedzki rynek, i to pomimo że obecnie większość wytwórni tych maszyn czasowo wstrzymała lub ograniczyła swoją produkcję. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. zostało bowiem w Szwecji zarejestrowanych o 40 forwarderów więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. (wzrost rzędu 50%).  

Czytaj więcej

Turyngia, Niemcy: Program pomocy doraźnej dla firm leśnych

W niemieckim kraju związkowym Turyngia uruchomiony został w kwietniu leśny program pomocy doraźnej w czasie pandemii. Jego beneficjentami są turyngeńskie przedsiębiorstwa, których głównym zakresem działalności jest gospodarka leśna. Wysokość wsparcia zależy od liczby zatrudnionych pracowników. Maksymalnie wynosi 30 tys. euro. W sumie fundusz programu sięga 12 mln euro. Do uzyskania pomocy uprawnione są firmy, które we wniosku zaświadczyły, że ich kłopoty z płynnością finansową wystąpiły po 31 grudnia 2019 r. i są związane z pandemią. Wypłata pieniędzy ma nastąpić do 31 lipca 2020 r. Opr. A.S.  

Czytaj więcej

Czas na czytanie 2

Kto siedzi w domu i nie ma ochoty na kolejną porcję informacji o koronawirusie, kolejny odcinek ulubionego serialu żony, lub kolejną bajkę? Kto lubi słowo pisane, w formie przystępnej i "na wesoło"?  Redakcja DRWALA ma coś dla takich osób. Od dzisiaj, aż do końca obowiązkowej kwarantanny, będziemy udostępniać na naszej stronie, i pod linkiem na profilu Facebookowym, artykuły, które na przestrzeni lat tworzyliśmy specjalnie dla Was. Bo #terazczasnaczytanie !

Czytaj więcej

Szwecja: Postojowe dla przedsiębiorców leśnych i transportowych

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog rozszerzyło swój pakiet wsparcia dla współpracujących z nim usługodawców. Od 21 kwietnia zapewnia przedsiębiorcom leśnym i przewoźnikom drewna możliwość wystąpienia o kompensatę za przestoje związane z pandemią. Postojowe może być wypłacane np. za przestoje w pozyskaniu oraz w wywozie drewna okrągłego i zrębków z lasu (Sveaskog sprzedaje drewno franco zakład odbiorcy, toteż transport leży w gestii gospodarstwa). – Chodzi o to, że chcemy zabezpieczyć podstawy do dalszego prowadzenia aktywnej i konkurencyjnej gospodarki leśnej – mówi Mats Oja, menedżer ds. zaopatrzenia w Sveaskogu. Wstępny końcowy termin składania wniosków o postojowe został wyznaczony na 18 czerwca 2020 r. W razie potrzeby może jednak zostać przedłużony.  

Czytaj więcej

Podcast na fajrant: Drugie życie opony

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy kolejny archiwalny artykuł Wieńczysława Nieszczególnego w formie podcastu. Tekst został opublikowany w numerze 11/2015 "Drwala". Zapraszamy do wysłuchania! "Drugie życie opony"  

Czytaj więcej

Chiny: Import produktów drzewnych w czasie obostrzeń

W wyniku pandemii koronawirusa wartość chińskiego importu drewna okrągłego, tarcicy, zrębków i celulozy w styczniu i lutym 2020 r. spadła o 14% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. W największym stopniu zmalała wartość importu tarcicy iglastej (-26%). W lutym br. wwieziono do Chin 1,2 mln m3 tarcicy iglastej. To najniższy miesięczny rozmiar importu tego towaru od czterech lat. W styczniu i lutym chiński import iglastego drewna okrągłego kształtował się na poziomie 5,1 mln m3. W analogicznych miesiącach 2019 r. było to 5,7 mln m3.  

Czytaj więcej

Litwa: Wirus nie wpłynął na marcową sprzedaż drewna

Pomimo pandemii koronawirusa i narodowej kwarantanny, którą na Litwie wprowadzono w połowie marca, sprzedaż surowca drzewnego na marcowych aukcjach przeprowadzonych w państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) nie wykazała tendencji spadkowej. Wręcz przeciwnie, ilościowy rozmiar sprzedaży drewna wzrósł 5,5 razy w stosunku do marca 2019 r. i o 52% w stosunku do lutego 2020 r. Największym popytem cieszyły się sortymenty drewna opałowego i surowca na płyty. Stanowiły one 45% portfela transakcyjnego. Poszukiwanym sortymentem była również papierówka. I to jej ceny wzrosły w marcu w największym stopniu (15%). Dwucyfrowy wzrost zanotowano również w przypadku drewna opałowego i surowca na płyty (po 11,9%). W mniejszym stopniu zdrożało drewno tartaczne klasy B/C (4,9%) i D (7,15%).  

Czytaj więcej

Fuzja firm Eco Log i Gremo

Dwie szwedzkie firmy produkujące maszyny leśne – Eco Log i Gremo – podpisały list intencyjny ws. fuzji. W jej wyniku produkcja maszyn marki Gremo ma zostać przeniesiona latem 2020 r. do wytwórni maszyn marki Eco Log w miejscowości Söderhamn. Jednocześnie handlowe struktury firmy Eco Log mają przejąć całość sprzedaży maszyn. – Będziemy mogli oferować pełną paletę forwarderów i harwesterów – od małych po duże – zapewniając maszyny o zdolności produkcyjnej i zaletach dostosowanych do każdych warunków zadaniowych i terenowych, w jakich codziennie pracują nasi klienci. Wzbogacona oferta maszyn i sprawniejsza organizacja segmentu posprzedażnego, cechująca się jeszcze wyższym niż dotąd poziomem serwisowania, to elementy rozwoju, który będzie korzystny dla użytkowników tak marki Eco Log, jak i marki Gremo – mówi Anders Gustafson, dyrektor generalny firmy Eco Log.  

Czytaj więcej

Francja: Lokalne podwojenie rozmiaru dostaw papierówki

Dostawy określonych sortymentów drewna są newralgicznym punktem w systemie funkcjonowania społeczeństwa dobie pandemii. Surowiec drzewny do produkcji palet i materiałów opakowaniowych ma podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w żywność i pozostałe artykuły pierwszej potrzeby. Z odpowiednich sortymentów drewna wytarza się np. papier higieniczny oraz specjalny papier na maseczki chirurgiczne i ochronne. 27 marca Didier Guillaume, francuski minister rolnictwa i żywności, podziękował w specjalnym liście pracownikom sektora leśno-drzewnego za ich zaangażowanie w walkę z pandemią i zarazem w ochronę lasów.  

Czytaj więcej

Finlandia: Dezynfekcja kabin maszyn leśnych

Firma Ponsse opublikowała w swojej witrynie internetowej wskazówki co do odkażania powierzchni w kabinach maszyn leśnych. Finowie radzą stosować do tego celu 70-procentowy roztwór alkoholu etylowego. Zastępczo mogą być używane środki zawierające nadtlenek wodoru (roztwór 5%) lub chlor (np. podchloryn sodu 0,1%). Do dezynfekcji potrzebne są ponadto rękawice ochronne, pojemnik z rozpylaczem i ręcznik papierowy. Dezynfekowana kabina powinna zostać uprzednio uprzątnięta i wstępnie oczyszczona.  

Czytaj więcej

Austria: Branżowy projekt pakietu środków doraźnych

Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy (ÖBMV) wspólnie z głównymi reprezentacjami branży leśno-drzewnej w Austrii przedstawiło na przełomie marca i kwietnia projekt pakietu doraźnych środków przeciwdziałających recesji z powodu pandemii i zarazem służących mitygacji zmiany klimatu.  

Czytaj więcej

Szwecja: Mniejsze przecieranie, wstrzymane pozyskanie

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – postanowiła na początku kwietnia skrócić wymiar czasu pracy swoich pracowników zatrudnionych w tartakach w miejscowościach Mönsterås i Orrefors. Krok ten tłumaczony był gwałtownym spadkiem popytu na tarcicę w Wielkiej Brytanii i Irlandii w ostatnim tygodniu marca. Szwedzki rząd ogłosił, że zapewni pracownikom pomoc finansową, kompensującą redukcję czasu pracy. Dostosowując podaż do popytu, tartaki Södry zmniejszyły produkcję o 25%. Inaczej niż na Wyspach, na kontynentalnym rynku europejskim popyt na tarcicę Södry był jak dotąd stabilny. W Azji widać pierwsze oznaki poprawy sytuacji rynkowej.  

Czytaj więcej

Niemcy: Przedsiębiorcy leśni mają front robót

Niemiecki przemysł drzewny nie notuje większych problemów z zaopatrzeniem w surowiec w związku z pandemią. Wskazują na to opublikowane w pierwszych dniach kwietnia wyniki monitoringu sytuacji zaopatrzeniowej tej branży, prowadzonego na bieżąco przez Stowarzyszenie Użytkowników Surowca Drzewnego (AGR) w Niemczech. Wywóz drewna z lasu odbywa się bez przeszkód. Także przedsiębiorcy leśni w większości pracują jak dotąd bez przestojów. Jedynie w strefach przygranicznych występuje pojedynczo niedobór zagranicznej siły roboczej do ręczno-maszynowego pozyskiwania drewna i do odnawiania lasu, co wiąże się z ograniczoną mobilnością transgraniczną. - Po stronie przedsiębiorców leśnych nie ma obecnie żadnych wąskich gardeł mogących ograniczać zaopatrzenie przemysłu w surowiec – informował na początku kwietnia Maurice Strunk, dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (DFUV).  

Czytaj więcej

Szwecja: Zwolnienie z czynszu i krótsze terminy płatności

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog poinformowało w marcu, że na trzy miesiące zwolniło swoich kontrahentów turystycznych z opłaty czynszu za wynajmowanie obiektów w lasach państwowych. Infrastrukturę Sveaskogu wykorzystują liczni operatorzy turystyczni. Prowadzą oni schroniska, stanice, pola namiotowe, restauracje i sklepy. - Sveaskog chce jak najlepiej pomóc swoim partnerom turystycznym, tak aby mogli oni przetrwać i dalej z nami współpracować po odwróceniu się sytuacji – powiedział w marcu Ola Söderdahl, szef komunikacji marketingowej w Sveaskogu.  

Czytaj więcej

Podcast na fajrant: Innowacje w Lasach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szczególnie tych, którzy cały dzień spędzają w lesie i mają ochotę posłuchać czego innego, poza wiadomościami i skoczną muzyką, redakcja miesięcznika "Drwal" przygotowała jakże modne ostatnimi czasy podcasty. Ci, którzy mają zajęte ręce, ale uszy spragnione dźwięków, mogą teraz odsłuchać artykuły, które pojawiały się na łamach "Drwala". I mogą to robić także w towarzystwie, z zachowaniem wskazanych społecznych odległości :) Życzymy wielu pozytywnych doznań dźwiękowych! Na początek coś lekkiego, z działu "na fajrant". "Innowacje w Lasach"

Czytaj więcej

Kanada: Branża leśno-drzewna powinna działać

Kanadyjski rząd federalny wydał na początku kwietnia dyrektywę ws. uznania branży leśno-drzewnej za sektor dostarczający produktów i usług niezbędnych dla kanadyjskiego społeczeństwa. To oznacza, że w całej Kanadzie działalność przedsiębiorców leśnych, przewoźników drewna, tartaków, zakładów celulozowo-papierniczych i innych firm branży leśno-drzewnej powinna być kontynuowana także w warunkach walki z pandemią. Wcześniej sytuacja branży była mniej pewna, ponieważ poszczególne prowincje samodzielnie decydowały o jej statusie. Opr. A.S.

Czytaj więcej

SPL interweniuje w sprawie firm

Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował pisma do Premiera, Ministra Środowiska oraz do Dyrektora Generalnego LP z prośbą o interwencje w celu poprawy sytuacji kryzysowej w firmach leśnych.    

Czytaj więcej

Francja: Prace leśne tylko dla przedsiębiorców

Francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF), który sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych we Francji metropolitalnej, zastosował 17 marca kolejne środki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj więcej