strona główna

Informacje branżowe

Szwecja: Postojowe dla przedsiębiorców leśnych i transportowych

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog rozszerzyło swój pakiet wsparcia dla współpracujących z nim usługodawców. Od 21 kwietnia zapewnia przedsiębiorcom leśnym i przewoźnikom drewna możliwość wystąpienia o kompensatę za przestoje związane z pandemią. Postojowe może być wypłacane np. za przestoje w pozyskaniu oraz w wywozie drewna okrągłego i zrębków z lasu (Sveaskog sprzedaje drewno franco zakład odbiorcy, toteż transport leży w gestii gospodarstwa). – Chodzi o to, że chcemy zabezpieczyć podstawy do dalszego prowadzenia aktywnej i konkurencyjnej gospodarki leśnej – mówi Mats Oja, menedżer ds. zaopatrzenia w Sveaskogu. Wstępny końcowy termin składania wniosków o postojowe został wyznaczony na 18 czerwca 2020 r. W razie potrzeby może jednak zostać przedłużony.  

Czytaj więcej

Podcast na fajrant: Drugie życie opony

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy kolejny archiwalny artykuł Wieńczysława Nieszczególnego w formie podcastu. Tekst został opublikowany w numerze 11/2015 "Drwala". Zapraszamy do wysłuchania! "Drugie życie opony"  

Czytaj więcej

Chiny: Import produktów drzewnych w czasie obostrzeń

W wyniku pandemii koronawirusa wartość chińskiego importu drewna okrągłego, tarcicy, zrębków i celulozy w styczniu i lutym 2020 r. spadła o 14% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. W największym stopniu zmalała wartość importu tarcicy iglastej (-26%). W lutym br. wwieziono do Chin 1,2 mln m3 tarcicy iglastej. To najniższy miesięczny rozmiar importu tego towaru od czterech lat. W styczniu i lutym chiński import iglastego drewna okrągłego kształtował się na poziomie 5,1 mln m3. W analogicznych miesiącach 2019 r. było to 5,7 mln m3.  

Czytaj więcej

Litwa: Wirus nie wpłynął na marcową sprzedaż drewna

Pomimo pandemii koronawirusa i narodowej kwarantanny, którą na Litwie wprowadzono w połowie marca, sprzedaż surowca drzewnego na marcowych aukcjach przeprowadzonych w państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) nie wykazała tendencji spadkowej. Wręcz przeciwnie, ilościowy rozmiar sprzedaży drewna wzrósł 5,5 razy w stosunku do marca 2019 r. i o 52% w stosunku do lutego 2020 r. Największym popytem cieszyły się sortymenty drewna opałowego i surowca na płyty. Stanowiły one 45% portfela transakcyjnego. Poszukiwanym sortymentem była również papierówka. I to jej ceny wzrosły w marcu w największym stopniu (15%). Dwucyfrowy wzrost zanotowano również w przypadku drewna opałowego i surowca na płyty (po 11,9%). W mniejszym stopniu zdrożało drewno tartaczne klasy B/C (4,9%) i D (7,15%).  

Czytaj więcej

Fuzja firm Eco Log i Gremo

Dwie szwedzkie firmy produkujące maszyny leśne – Eco Log i Gremo – podpisały list intencyjny ws. fuzji. W jej wyniku produkcja maszyn marki Gremo ma zostać przeniesiona latem 2020 r. do wytwórni maszyn marki Eco Log w miejscowości Söderhamn. Jednocześnie handlowe struktury firmy Eco Log mają przejąć całość sprzedaży maszyn. – Będziemy mogli oferować pełną paletę forwarderów i harwesterów – od małych po duże – zapewniając maszyny o zdolności produkcyjnej i zaletach dostosowanych do każdych warunków zadaniowych i terenowych, w jakich codziennie pracują nasi klienci. Wzbogacona oferta maszyn i sprawniejsza organizacja segmentu posprzedażnego, cechująca się jeszcze wyższym niż dotąd poziomem serwisowania, to elementy rozwoju, który będzie korzystny dla użytkowników tak marki Eco Log, jak i marki Gremo – mówi Anders Gustafson, dyrektor generalny firmy Eco Log.  

Czytaj więcej

Francja: Lokalne podwojenie rozmiaru dostaw papierówki

Dostawy określonych sortymentów drewna są newralgicznym punktem w systemie funkcjonowania społeczeństwa dobie pandemii. Surowiec drzewny do produkcji palet i materiałów opakowaniowych ma podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w żywność i pozostałe artykuły pierwszej potrzeby. Z odpowiednich sortymentów drewna wytarza się np. papier higieniczny oraz specjalny papier na maseczki chirurgiczne i ochronne. 27 marca Didier Guillaume, francuski minister rolnictwa i żywności, podziękował w specjalnym liście pracownikom sektora leśno-drzewnego za ich zaangażowanie w walkę z pandemią i zarazem w ochronę lasów.  

Czytaj więcej

Finlandia: Dezynfekcja kabin maszyn leśnych

Firma Ponsse opublikowała w swojej witrynie internetowej wskazówki co do odkażania powierzchni w kabinach maszyn leśnych. Finowie radzą stosować do tego celu 70-procentowy roztwór alkoholu etylowego. Zastępczo mogą być używane środki zawierające nadtlenek wodoru (roztwór 5%) lub chlor (np. podchloryn sodu 0,1%). Do dezynfekcji potrzebne są ponadto rękawice ochronne, pojemnik z rozpylaczem i ręcznik papierowy. Dezynfekowana kabina powinna zostać uprzednio uprzątnięta i wstępnie oczyszczona.  

Czytaj więcej

Austria: Branżowy projekt pakietu środków doraźnych

Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy (ÖBMV) wspólnie z głównymi reprezentacjami branży leśno-drzewnej w Austrii przedstawiło na przełomie marca i kwietnia projekt pakietu doraźnych środków przeciwdziałających recesji z powodu pandemii i zarazem służących mitygacji zmiany klimatu.  

Czytaj więcej

Szwecja: Mniejsze przecieranie, wstrzymane pozyskanie

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – postanowiła na początku kwietnia skrócić wymiar czasu pracy swoich pracowników zatrudnionych w tartakach w miejscowościach Mönsterås i Orrefors. Krok ten tłumaczony był gwałtownym spadkiem popytu na tarcicę w Wielkiej Brytanii i Irlandii w ostatnim tygodniu marca. Szwedzki rząd ogłosił, że zapewni pracownikom pomoc finansową, kompensującą redukcję czasu pracy. Dostosowując podaż do popytu, tartaki Södry zmniejszyły produkcję o 25%. Inaczej niż na Wyspach, na kontynentalnym rynku europejskim popyt na tarcicę Södry był jak dotąd stabilny. W Azji widać pierwsze oznaki poprawy sytuacji rynkowej.  

Czytaj więcej

Niemcy: Przedsiębiorcy leśni mają front robót

Niemiecki przemysł drzewny nie notuje większych problemów z zaopatrzeniem w surowiec w związku z pandemią. Wskazują na to opublikowane w pierwszych dniach kwietnia wyniki monitoringu sytuacji zaopatrzeniowej tej branży, prowadzonego na bieżąco przez Stowarzyszenie Użytkowników Surowca Drzewnego (AGR) w Niemczech. Wywóz drewna z lasu odbywa się bez przeszkód. Także przedsiębiorcy leśni w większości pracują jak dotąd bez przestojów. Jedynie w strefach przygranicznych występuje pojedynczo niedobór zagranicznej siły roboczej do ręczno-maszynowego pozyskiwania drewna i do odnawiania lasu, co wiąże się z ograniczoną mobilnością transgraniczną. - Po stronie przedsiębiorców leśnych nie ma obecnie żadnych wąskich gardeł mogących ograniczać zaopatrzenie przemysłu w surowiec – informował na początku kwietnia Maurice Strunk, dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (DFUV).  

Czytaj więcej

Szwecja: Zwolnienie z czynszu i krótsze terminy płatności

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog poinformowało w marcu, że na trzy miesiące zwolniło swoich kontrahentów turystycznych z opłaty czynszu za wynajmowanie obiektów w lasach państwowych. Infrastrukturę Sveaskogu wykorzystują liczni operatorzy turystyczni. Prowadzą oni schroniska, stanice, pola namiotowe, restauracje i sklepy. - Sveaskog chce jak najlepiej pomóc swoim partnerom turystycznym, tak aby mogli oni przetrwać i dalej z nami współpracować po odwróceniu się sytuacji – powiedział w marcu Ola Söderdahl, szef komunikacji marketingowej w Sveaskogu.  

Czytaj więcej

Podcast na fajrant: Innowacje w Lasach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szczególnie tych, którzy cały dzień spędzają w lesie i mają ochotę posłuchać czego innego, poza wiadomościami i skoczną muzyką, redakcja miesięcznika "Drwal" przygotowała jakże modne ostatnimi czasy podcasty. Ci, którzy mają zajęte ręce, ale uszy spragnione dźwięków, mogą teraz odsłuchać artykuły, które pojawiały się na łamach "Drwala". I mogą to robić także w towarzystwie, z zachowaniem wskazanych społecznych odległości :) Życzymy wielu pozytywnych doznań dźwiękowych! Na początek coś lekkiego, z działu "na fajrant". "Innowacje w Lasach"

Czytaj więcej

Kanada: Branża leśno-drzewna powinna działać

Kanadyjski rząd federalny wydał na początku kwietnia dyrektywę ws. uznania branży leśno-drzewnej za sektor dostarczający produktów i usług niezbędnych dla kanadyjskiego społeczeństwa. To oznacza, że w całej Kanadzie działalność przedsiębiorców leśnych, przewoźników drewna, tartaków, zakładów celulozowo-papierniczych i innych firm branży leśno-drzewnej powinna być kontynuowana także w warunkach walki z pandemią. Wcześniej sytuacja branży była mniej pewna, ponieważ poszczególne prowincje samodzielnie decydowały o jej statusie. Opr. A.S.

Czytaj więcej

SPL interweniuje w sprawie firm

Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował pisma do Premiera, Ministra Środowiska oraz do Dyrektora Generalnego LP z prośbą o interwencje w celu poprawy sytuacji kryzysowej w firmach leśnych.    

Czytaj więcej

Francja: Prace leśne tylko dla przedsiębiorców

Francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF), który sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych we Francji metropolitalnej, zastosował 17 marca kolejne środki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj więcej

ZUS do umorzenia

Tarcza antykryzysowa, która funkcjonuje od 1 kwietnia, zakłada m.in. możliwość zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie przez pracodawcę i 8 pracowników (w sumie do 9 osób). Należy pamiętać, że kwota składki NIE MOŻE być w takiej sytuacji wrzucona w koszta działalności! Umorzeniu podlega CAŁA składka.

Czytaj więcej

Interpelacja poselska w sprawie zuli

Z dniem 30 marca br. poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz złożył do Ministra Klimatu Michała Kurtyki interpelację w sprawie sytuacji panującej w sektorze usług leśnych, w kontekście ich współpracy z instytucją Lasów Państwowych, na tle wspierania przez państwo małych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Nowa data targów Wood Tech

W obliczu trudnej sytuacji oraz w trosce i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, odwiedzających oraz firm współpracujących, organizator wydarzenia Wood Tech 2020, Ptak Warsaw Expo podjął decyzję o przeniesieniu terminu targów z pierwotnej daty 13–15 maja 2020 na 3–5 listopada 2020.

Czytaj więcej

Wirus wstrzymał wywóz drewna kornikowego w Czechach

Epidemia koronawirusa wpłynęła także na handel czeskim drewnem kornikowym. Eksport do Chin, który był jednym z podstawowych kanałów zbytu drewna poklęskowego, zamarł. Eksporterom brakowało kontenerów do jego transportu. – Kontenery nie wracają z Chin i czterokrotnie podrożały w stosunku do ubiegłego roku. Wywóz drewna do tego kraju stał się praktycznie niemożliwy, ponieważ występują tam problemy z płatnościami, a banki nie działają jak zwykle – informował w lutym br. Tomáš Pařík, prezes czeskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Usług Leśnych i Przerobu Drewna (ALDP).  

Czytaj więcej

Zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, obowiązujące od 24 marca

Z dniem 24 marca władze wprowadziły w Polsce nowe zasady bezpieczeństwa w związku z ograniczaniem epidemii koronawirusa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Poniżej link do oficjalnej strony, na której znajdują  się aktualne zasady codziennego funkcjonowania, w tym FAQ. Nowe zasady bezpieczeństwa  

Czytaj więcej