Wydrukuj

Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował pisma do Premiera, Ministra Środowiska oraz do Dyrektora Generalnego LP z prośbą o interwencje w celu poprawy sytuacji kryzysowej w firmach leśnych.
 
 

Szanowny Pan Premier

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów
 
Szanowny Panie Premierze
 
Żyjemy obecnie w wyjątkowym czasie spowodowanym przez koronawirus COVID-19. Dotyka on nas wszystkich w różnym stopniu. Są branże, których działalność została całkowicie zahamowana przez wprowadzone przepisy, w wielu innych załamanie zostało spowodowane poprzez ograniczenie możliwości przemieszczania się konsumentów. Teoretycznie branża usług leśnych ani formalnie, ani funkcjonalnie nie powinna odczuć drastycznego zmniejszenia popytu. Rzeczywistość jest jednak inna. Dysponujemy wykazem z wielu Nadleśnictw, gdzie usługi świadczą nasi członkowie, w których wartość i zakres zlecanych prac zostały dramatycznie ograniczone. Gdy zajdzie taka potrzeba, chętnie udostępnimy ją Panu Premierowi. Zjawisko drastycznego ograniczania zleceń realizowanych przez zakłady usług leśnych na rzecz Lasów Państwowych w ramach zawartych umów jest w skali kraju powszechne. Powodujące taką sytuację działanie należących do Skarbu Państwa niektórych jednostek Lasów Państwowych jest nie tylko oburzające, ale przede wszystkim sprzeczne z działaniami podejmowanymi przez Rząd Rzeczypospolitej. Pan Premier osobiście jak i Pańscy najbliżsi współpracownicy wielokrotnie podkreślają  jak ważne w obecnym czasie jest zachowanie funkcjonowania gospodarki tam, gdzie jest to tylko możliwe i udzielanie specjalnej pomocy firmom, których działalność jest wstrzymana lub ograniczona. Uchwalona właśnie ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej w części dotyczącej zamówień publicznych nakłada na strony, w tym także zamawiającego obowiązek niezwłocznego informowania o wpływie okoliczności spowodowanej COVID-19 na realizację umowy. Jak podano w uzasadnieniu do ustawy, sytuacja taka to np. brak możliwości odebrania przedmiotu zamówienia ze względu na brak pracowników. Z relacji członków naszego stowarzyszenia wynika, że ograniczenie zleceń odbywa się z mimo braku wpływu COVID-19 na możliwość prowadzenia prac w lasach i ich odbioru przez pracowników Lasów Państwowych. Takie działanie Nadleśniczych jest w naszej ocenie niezgodne nie tylko z potrzebą utrzymania możliwie normalnego funkcjonowania gospodarki, ale wręcz sprzeczne z oficjalnymi deklaracjami Rządu. Odnosimy wrażenie, że niezależność dużej części Nadleśnictw od polityki gospodarczej Państwa przekroczyła dopuszczalne granice. Zdajemy sobie sprawę, iż Lasy Państwowe nie działają w próżni. Prawa rynku (ograniczony popyt na surowiec drzewny) i przyrody (magazynowanie surowca) wskazują na konieczność zachowania umiaru w zlecaniu pozyskania drewna. Oczekujemy sprawiedliwego podziału pozyskania między dysponujące harwesterami jednostki LP (teraz preferowane) i zakłady usług leśnych. Jest także cały zakres prac związanych z zagospodarowaniem lasu – grodzenia upraw, czyszczenia wczesne i późne, pozyskania użytków przygodnych, w dalszej perspektywie prace z przygotowania gleby jak orka, frezowanie, kruszenie i uprzątanie pozostałości zrębowych. Przy odrobinie dobrej woli można doprowadzić do utrzymania kwot comiesięcznych zleceń na poziomie 1/12 – 1/15 umowy rocznej. Taka wielkość przychodów pozwoliłaby uniknąć nieuchronnych w obecnej sytuacji bankructw i w konsekwencji zwolnień pracowników w bardzo krótkim czasie. Dlatego też oczekujemy interwencji
Pana Premiera, która doprowadzi do naprawy obecnej sytuacji. Doceniamy spektakularne, ale i bardzo potrzebne inicjatywy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych polegające na przekazywaniu środków służbie zdrowia czy stawiania do dyspozycji poszkodowanych przez COVID-19 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, oczekujemy jednak podjęcia bardziej prozaicznych kroków polegających na partnerskim wsparciu i zrozumieniu, które pozwolą na przetrwanie tej niespodziewanej sytuacji w znośnej kondycji zarówno Lasom Państwowym jak nam, stale w lesie pracującym.
 
 
Z poważaniem, w imieniu Zarządu Głównego SPL
 
 
Prezes Tadeusz Ignaciuk
 
Gołuchów, 2 kwietnia 2020

Link do strony SPL tutaj.

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu