Wydrukuj

Zdniem 18 listopada br. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podpisał decyzję nr 545 zmieniającą decyzję nr 499 w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych na 2017 rok. Drwal jako pierwszy informuje o zmianach

Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co do podstaw żądania i weryfikacji umów o pracę w ramach realizacji przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażona w postaci opinii w tej sprawie, spowodowały potrzebę dokonania zmiany zapisów w siwz i umowie, które uwzględniałyby wskazania ujęte w opinii UZP. W związku z powyższym DGLP przesłała 21 listopada do wszystkich dyrekcji regionalnych LP zmiany zapisów tychże dokumentów w dwóch wersjach.
Wersja I – w tej wersji następuje jedynie zmiana sposobu weryfikacji zatrudnienia (zgodnie z opinią  UZP). Bez zmian pozostaje natomiast zakres obowiązkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia”, punktujące dodatkowe zatrudnienie w zakresie hodowli i ochrony lasu. Wprowadzenie tej modyfikacji nie powoduje konieczności zmiany ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE ani przesunięcia terminu składania ofert.
Wersja II – w tej wersji zmiana dotyczy sposobu weryfikacji zatrudnienia (zgodnie z opinią UZP) a zakres obowiązkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a PZP obejmuje wszystkie czynności. Usunięte zostaje też kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” punktujące dodatkowe zatrudnienie w zakresie hodowli i ochrony lasu. W tym przypadku zmiana pociąga za sobą konieczność publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia zmieniającego. W zależności od przypadku może też ulec termin składania ofert, jeżeli od przekazania do publikacji ogłoszenia zmieniającego do dnia składania ofert będzie mniej niż 15 dni (art. 12a ust. 1 pkt 1 PZP).
Stosownie od przyjętego podejścia zamawiających do realizacji zapisów wyżej przywołanego artykułu ustawy PZP w zakresie weryfikacji umów nadleśnictwa muszą wprowadzić wybraną wersje zapisów do siwz i umowy w ramach wszczętych już postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Poniżej zarządzenie wraz z wprowadzanymi zmianami

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu