Wydrukuj

Operatorze żurawi i innego sprzętu podległego Urzędowi Dozoru Technicznego!

Jeżeli Twoje zaświadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia) są bezterminowe, z dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność. Przedłużenie okresu ważności wymaga złożenia wniosku do końca września 2023 r. Niezłożenie go w tym terminie spowoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu.

Ważność zaświadczeń:

Jeżeli w Twoje zaświadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia) wpisany jest termin ważności, są ważne do upływu tej daty. Przedłużenie ważności wymaga złożenia wniosku na trzy miesiące przed końcem tego terminu. Przedłużenie okresu ważności jest bezpłatne – wysłanie wniosku nie wymaga wniesienia żadnej opłaty. Wszystkie informacje i podstawy prawne można znaleźć na stronie: www.udt.gov.pl.

WAŻNE: Zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń technicznych wydane na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 1.06.2019 r. nie mają w dokumencie daty ważności, w związku z czym tracą ważność 1.01.2024 r.

Wniosek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, w celu przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o jego przedłużenie nie później niż do trzech miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego po terminie trzech miesięcy przed dniem upływu ważności tego zaświadczenia, zaświadczenie nie zostanie przedłużone.

Weryfikacja

Właściwy Odział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji wniosku i w przypadku stwierdzenia niezgodności danych we wniosku wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień w terminie do siedmiu dni. Jeżeli klient nie uzupełni wniosku w tym czasie, postępowanie uznawane jest za zakończone. O tym fakcie zostaje poinformowany za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

Instrukcja krok po kroku jak wypełnić wniosek – w numerze 9/2023 „Drwala”

Autor jest emerytowanym pracownikiem RDLP w Poznaniu i konserwatorem z uprawnieniami UDT

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu