Wydrukuj

Wdniu 27 marca br. w Gołuchowie odbyło się walne zebranie członków SPL. Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej walne zebranie udzieliło absolutorium kończącemu kadencję zarządowi głównemu. Następnie odbyły się wybory na kolejną kadencję. Funkcję prezesa powierzono Tadeuszowi Ignaciukowi. Do Zarządu Głównego wybrany został Wojciech Szczotka (wiceprezes), Witold Pasternak (sekretarz), Alicja Stryszyk (skarbnik), Waldemar Spychalski oraz Zenon Kasprzak. Alicja Stryszyk od stycznia br. piastowała funkcję prezydenta Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, co zgodnie ze statutem SPL uniemożliwiało pełnienie funkcji w zarządzie głównym. Obecnie jednak zrezygnowała z funkcji prezydenta w PLIG i w ogóle z członkostwa w tej organizacji.
 
Powołano również nową komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jerzy Bałdyga (przewodniczący), Maciej Jałoszyński, Robert Raczkowski, Dariusz Szczepański i Janusz Zawiślak. Sąd koleżeński tworzą natomiast: Jan Niemiec (przewodniczący), Jerzy Banach, Maciej Klobus, Paweł Komorowski, Artur Kunda, Andrzej Nowak, Marek Piotrowski oraz Marek Wizimirski.
Po walnym zebraniu odbyło się spotkanie z przybyłym do Gołuchowa na zaproszenie SPL zastępcą dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Bogusławem Piątkiem. Dyrektorowi towarzyszył naczelnik nowo powołanego w DGLP Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie Marcin Cichowicz oraz Krzysztof Knop.

Zostaw komentarz

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu