Wydrukuj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu prewencji wypadkowej dofinansowuje działania przedsiębiorcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
 
Program dofinansowania przedsiębiorstw to bezzwrotna pomoc finansowa, którą może się ubiegać każdy przedsiębiorca. Jednak na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie projektów w wysokości do 90 proc. kosztów projektu. Małe firmy – do 80 proc., natomiast średnie przedsiębiorstwa mogą oczekiwać dofinansowania w wysokości 60 proc. budżetu. W programie określono także maksymalne kwoty wsparcia. Dla mikroprzedsiębiorców maksymalna kwota dofinansowania projektów inwestycyjno-doradczych to 140 tys. zł, dla małych 210 tys. zł, a dla średnich do 340 tys. zł. Dofinansowywane są także projekty tylko doradcze, lub tylko inwestycyjne. Dla przedsiębiorców leśnych szczególnie interesujące mogą być działania zapisane w projekcie inwestycyjnym po numerami 14, 15 i 17:
14. Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu/nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych zprzemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.
 
15. Zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł
 
17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przed stawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej)
 
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o dzielenie dofinansowania (etap I). Wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej ZUS.Kolejny krok (etap II) to formalna ocena wniosku przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna ocena przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS). Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu. Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z dziedziny, której dotyczył projekt. W ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu na stępuje wypłata drugiej transzy dofinansowania.
Szczegóły programu na stronie www.zus.pl/prewencja

Redakcja

Zostaw komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu