Kontakt

 

 

Siedziba redakcji:

Miesięcznik Drwal
ul. Kaliska 1 m. 7
02-316 Warszawa

tel.: (22) 822 10 26 wew. 1
email: drwal@oikos.net.pl

Redakcja

Marek Bodył
redaktor naczelny
tel. 512 036 464
e-mail: m.bodyl@oikos.net.pl , naczelny-dr@oikos.net.pl

Kamila Smyk
sekretarz redakcji
tel. 502 731 078
e-mail: k.smyk@oikos.net.pl

Bartosz Szpojda
dziennikarz
tel.: 606 788 120
e-mail: b.szpojda@oikos.net.pl

Monika Wysokowicz
reklama i dział ogłoszeń drobnych
tel.: 695 666 955
tel.: (22) 883 39 52 wew. 2
e-mail: m.wysokowicz@oikos.net.pl

Dział prenumeraty

Robert Paziewski
tel. (22) 659 36 50
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl